پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروی برقی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروی برقی

پروژه بررسی سیستم انتقال قدرت در خودروی برقی

پروژه-بررسی-سیستم-انتقال-قدرت-در-خودروی-برقی

چكيده :
اين پروژه بر اساس تحقيق و طراحي يكي از برنامه هاي اصلي صنعت در چند ساله اخير در مورد خودروهاي برقي تهيه و تدوين شده است  واين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد .
سالهاي ابتدايي ساخت خودروهاي برقي به سال 1900 ميلادي بر مي گردد كه در آن زمان از يك طرف به علت مشكلاتي كه موتورهاي الكتريكي دارا بودند و از طرف ديگر اكتشاف جديد نفت و توليد فراوان آن در پيشرفت چشمگير موتورهاي احتراق داخلي ساخت اين خودروها مورد توجه قرار نمي گرفت . ولي با به وجود آمدن جنگهاي جهاني و كشمكش هاي بر سرنفت باعث شد اين ماده ارزش بيشتري پيدا كند و توجه ها بيشتر به خودروهاي برقي جذب شود و اين بود كه از سال 1990 ميلادي توليد خودروهاي برقي به طور جدي تري مورد توجه قرار گرفت .
در خودروهاي برقي سيستم تأمين قدرت شامل يك موتور الكتريكي ، كنترلر ، باتريها و شارژر آن مي باشد مجموعه محرك برقي خودروي برقي وظيفه دارد جريان مستقيم توليد شده توسط باتري را به انرژي مكانيكي تبديل نمايد كه منظور از مجموعه محرك كليه قطعاتي است كه جريان مستقيم باتري ها را به نيروي كششي و گشتاور لازم براي حركت چرخها تبديل مي كنند از مهمترين ويژگيهاي خودروي برقي برد و قدرت حركت (‌شتاب ، سرعت ، شيب روي ، و بارگيري و انعطاف پذيري) و مدت شارژ و قيمت بالاي باتريها در اغلب خودروهاي برقي موجود مجموعه محرك است .

مقدمه :
به علت پيشرفت روز افزون صنعت خودرو و توليد انبوه خودروهاي احتراق داخلي که مشکلات گوناگوني از قبيل آلودگي هوا بوجود مي آورد و نيز محدود بودن ذخاير سوخت فسيلي و گران بودن آن تحقيق و طراحي در مورد خودروهاي برقي به يکي از برنامه هاي اصلي صنعت خودرو مخصوصاً در کشورهاي پيشرفته اروپايي و آمريکايي بدل شده است ايران نيز در چند ساله اخير تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است شرکتهاي ايران خودرو، سايپا و کيش خودرو تحقيقات در اين زمينه را ادامه مي دهند اين تحقيقات به توليد نمونه هايي در شرکتهاي ايران خودرو و سايپا منجر شده که در نمايشگاههاي خودرو به معرض ديد عموم قرار گرفته است شرکت کيش خودرو نيز در حال ساخت خودرو برقي نمونه مي باشد.
اين پروژه به بررسي سيستم انتقال قدرت در خودروهاي برقي و مقايسه آن با سيستم انتقال قدرت در خودروهاي احتراق داخلي مي پردازد.

 فهرست:
بخش اول : نحوه تأمين انرژي و عملكرد خودروي برقي
مقدمه   
فصل اول: خصوصيات خودرو برقي
1-1 تعريف خودرو برقي   
1-2 تاريخچه توليد خودرو برقي    
1-3 انواع موتورهاي الکتريکي و مقايسه آن    
1-3-1 موتورهاي الکتريکي جريان مستقيم    
1-3-2 موتورهاي الکتريکي جريان متناوب    
1-4 باتري هاي قابل استفاده در خودروي برقي    
1-5 سيستم هاي توليد و انتقال نيروبراي خودرو هاي الكتريكي توليد انبوه    
1-5-1 خودرو برقي با موتورجريان مستقيم dc     
1-5-2 خودروي برقي با موتورجريان متناوب ac     
1-5-3 خودروهاي دو منظوره    
1-6 مشکلات تحقيقاتي و نتيجه گيري    
فصل دوم: سيستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نياز
2-1 تأثير وزن در خودروي برقي    
2-1-1 تأثير وزن بر شتاب    
2-1-2 تأثير وزن در شيب ها    
2-1-3 تأثير وزن بر سرعت    
2-1-4 تأثير وزن بر مسافت طي شده    
2-1-5 توزيع وزن    
2-2 نيروي مقاومت هوا    
2-3رانندگي در جاده    
2-3-1 توجه به تاير هاي خودرو    
2-3-2 محاسبه نيروي مقاومت غلتشي يک خودرو    
2-4 تجهيزات انتقال قدرت    
2-4-1 سيستم هاي انتقال قدرت    
2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتريکي وموتور  احتراقي    
2-4-3 بررسي دنده ها    
2-4-4 جعبه دنده اتوماتيک و دستي    
2-4-5 سيستم هاي انتقال قدرت و سيال هاي سبك يا سنگين براي روان كاري    
2-5 مشخصات خودروهاي برقي    
2-5-1 توان و گشتاور    
2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو    
2-5-3 محاسبه گشتاور خروجي موتور    
2-5-4 مقايسه منحني هاي گشتاور لازم وگشتاورخروجي موتور    
فصل سوم: طراحي سيستم انتقال قدرت پيکان برقي تبديلي
3-1مشخصات کلي خودروي درون شهري پيكان برقي    
3-1-1 شتابگيري مناسب    
3-1-2 سرعت ميانگين پيشينه    
3-1-3 تأثير شيب    
3-1-4 برد    
3-2 محاسبه توان مورد نياز خودرو    
3-2-1 محاسبه نيروي شتابگيري    
3-2-2 نيروي حرکت در شيب    
3-2-3 نيروي مقاومت غلتشي    
3-2-4 نيروي مقاومت هوا    
3-2-5 نيروي مقاومت وزش باد    
3-2-6 رسم منحني گشتاور و توان    
3-3 طراحي قطعات مورد نياز سيستم انتقال قدرت    
3-3-1 فلايول    
3-3-2 بوش نگهدارنده فلايول    
3-3-3 محاسبه فلنج پوسته    
3-3-4 طراحي شاسي زير موتور    
بخش دوم: نحوه تأمين انرژي و عملکرد خودروي خورشيدي
مقدمه    
فصل اول : سلولهاي خورشيدي
1-1 توضيحات کلي    
2-1 بازدهي سلول    
3-1 انواع سلولهاي سيليکوني    
4-1 فناوريهاي توليد    
1-4-1  Screen  printed    
5-1 مکانيزم کارکرد سلولهاي خورشيدي    
1-5-1 نحوه كاركردن سلولهاي خورشيدي(فتوولتاييكpv)    
2-5-1 سيليكون در سلولهاي خورشيدي    
3-5-1هنگامي كه نور به سلولهاي خورشيدي برخورد مي كند    
فصل دوم: طراحي بدنه و شاسي
1-2 مقدمه    
2-2 بارهاي وارده به شاسي    
1-2-2 بارهاي استاتيكي    
2-2-2 بارهاي ديناميكي(مربوط به سيستم تعليق)    
3-2-2 نياز منديها    
4-2-2 انواع شاسيها    
5-2-2 فرم فضايي    
6-2-2 مواد به كار رفته در شاسيها    
7-2-2 مونوكوكهاي كامپوزيتي    
8-2-2 جاي راننده    
فصل سوم: ناحيه خورشيدي
1-3 مقدمه    
2-3 بررسي عوامل گوناگون    
1-2-3 خنك نگهداشتن ناحيه    
2-2-3 چيدن سلولها    
3-2-3 اتصال داخلي سلولها    
4-2-3 پوششها    
3-3 حفاظ سلولها    
1-3-3 فناوريها    
4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR     
5-3 طراحي ناحيه سلولهاي خورشيدي و زير ساخت آن براي يک مدل کوچکتر     
1-5-3 وضعيت الكتريكي ناحيه پانل خورشيدي    
2-5-3 نكات استنتاجي    
6-3 نتايج بدست آمده براي يک نمونه ناحيه خورشيدي    
1-6-3 مشخصات ناحيه    
فصل چهارم: تحليل آيروديناميکي
1-4 مقدمه    
2-4 طراحي پيکره اصلي    
1-2-4 قوانين مسابقه    
3-4 نحوه طراحي با توجه به قوانين مسابقه    
4-4 نحوه طراحي براي دراگ پايين    
5-4 نحوه طراحي براي يک پايداري مناسب    
6-4 نيازهاي اضافي توان خورشيدي    
7-4 نحوه طراحي ناحيه خورشيدي    
8-4 ساختن شکل اصلي به صورت تجربي    
9-4 تحليل طراحي    
10-4 خواندن نقشه ها براي CFD    
11-4 نتايج CFD    
12-4 طراحي دوباره براساس CFD    
13-4 نتايج CFD از تحليل دوم    
14-4 نتايج بدست آمده در مورد شکل و ترکيب بدنه    
فصل پنجم : سيستم هاي مکانيکي
1-5 مقدمه    
2-5 سيستم رانش     
1-2-5 بررسي عملكرد سيستم رانش    
2-2-5 انواع مكانيزمها    
3-2-5 انواع سيستمهاي انتقال قدرت    
3-5 سيستم تعليق     
1-3-5 معايب    
2-3-5 مزايا    
3-3-5 رفتارهاي دلخواه از تعليق    
4-3-5 اجزا    
5-3-5 انواع سيستم تعليق    
4-5 ترمزها    
1-4-5 انواع ترمزها    
2-4-5 مشكلات    
3-4-5 توضيح    
5-5 چرخ ها و تايرها     
1-5-5 انواع چرخها    
2-5-5 تايرها    
3-5-5 تأثير عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تايرها    
فصل ششم : موتور
1-6 انواع موتور     
1-1-6 القاييAC    
2-1-6 مقاومت متغير    
3-1-6 DC جارو بك شده    
4-1-6 DC بدون جاروبك    
5-1-6 موتورهاي چرخ    
غزال ايراني     
چكيده غير فارسي     
منابع     
دانلود فایل


download

خودروی برقی,سيستم انتقال قدرت,سلولهاي خورشيدي ,طراحي بدنه و شاسي خودروی برقی,سیستم انتقال قدرت,انتقال قدرت در خودروی برقی,تحليل آيروديناميکي خودروی برقی,اصول کار خودروی برقی,پروژه خودروی برقی,دانلود تحقیق درباره خودروی برقی,دانلود پروژه خود

برق و الکترونیک

قیمت گذاری انتقالی

سایر رشته های فنی مهندسی

خودروی volvo xc90

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

مدل سه بعدی خودروی Hyundai Sonata

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

ساخت تایمر

برق، الکترونیک، مخابرات

پاورپوینت ایمنی در برق

مهندسی برق و الکترونیک

ساخت تایمر

برق، الکترونیک، مخابرات

پاورپوینت ایمنی در برق

مهندسی برق و الکترونیک

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper