مقاله بررسی حسابرسي داخلي (نمونه های گزارش های حسابرسی )

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مقاله بررسی حسابرسي داخلي (نمونه های گزارش های حسابرسی )

مقاله بررسی حسابرسي داخلي (نمونه های گزارش های حسابرسی )

مقاله-بررسی-حسابرسي-داخلي-(نمونه-های-گزارش-های-حسابرسی-)

قسمتی از متن:
حسابرسي داخلي يكي از اركان محيط كنترلي است. كار حسابرسان داخلي پي جويي و ارزيابي سيستم كنترل داخلي و كارايي هر يك از بخش هاي واحد تجاري در انجام دادن وظايف محوله، گزارش يافته هاي خود و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي به مديريت ارشد مي باشد.

فهرست:
حسابرسان داخلي به عنوان نمايندگان مديريت ارشد
استانداردهاي حسابرسي
كارداني فني حسابرس
استانداردهاي رسيدگي ناظر بر امر رسيدگي مي باشد
استانداردهاي گزارشگري ناظر بر امر گزارشگري حسابرسي مي باشد
وظايف حسابرسي و دستگاه مورد رسيدگي
موارد افشاء در صورت هاي مالي
نمونه شماره 110
گزارش حسابرسان مستقل
به مجمع عمومي عادي سالانه سهام
مفاهيم اجزاي تشكيل دهنده گزارش حسابداري معقول
مفهوم كلمه مطلوب در گزارشات حسابرسي
نحوي گزارش گري در حالتي كه ترديد در تداوم فعاليت وجود داشته باشد
گزارش حسابرسي مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي

دانلود فایل


download

حسابرسي داخلي,تحقیق در مورد حسابرسي داخلي,مقاله درباره حسابرسي داخلي,نمونه ای از حسابرسي داخلي,دانلود نمونه از گزارشات حسابرسی داخلی,استانداردهاي حسابرسي,كارداني فني حسابرس,وظايف حسابرسي,صورت هاي مالي,تحقیق درباره حسابداری,دانلود پایان نامه

حسابداری

روش اجرايي مميزي داخلي

سایر رشته های فنی مهندسی

چالشهای حسابرسی مالیاتی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper