بررسی روشهای کاتالیستی ممانعت کننده از الودگی گازهای هوا

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

بررسی روشهای کاتالیستی ممانعت کننده از الودگی گازهای هوا

بررسی روشهای کاتالیستی ممانعت کننده از الودگی گازهای هوا

بررسی-روشهای-کاتالیستی-ممانعت-کننده-از-الودگی-گازهای-هوابخشی از چكيده:

تنفس در هوايي سالم و پاكيزه يكي از آرزوهاي شهروندان در دو دهه اخير محسوب ميگردد . با اين هدف اين پروژه به منظور گامي در جهت كاهش آلودگي هوا و سالم سازي محيط زيست انتخاب شده است، آلاينده هايي كه در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفتند آلاينده هاي گازي ناشي از اگزوز وسايط نقليه موتوري هستند. آلاينده هاي اصلي گاز اگزوز عمدتاً شامل مونواكسيد كربن (co)، هيدرو كربنهاي نسوخته (hc) و اكسيدهاي نيتروژن (nox) ميباشند. در اين راستا چاره جز استفاده از كنوتورهاي كاتاليستي وجود ندارد كه در آنها واكنشهاي اكسيداسيون CO و HC و واكنش احياء NOX بطور همزمان انجام شوند. براي اين منظور از كاتاليستهاي سه جانبه (TWC) استفاده گردد . بنابراين در اين پروژه شناخت اين كاتاليستها در شرايط حقيقي گازهاي اگزوز اتومبيل انجام گرفته است.
در اين پروژه از سه فاز a- AL2O3 - S-AL2O3 , y - AL2O3  كه به ترتيب هر يك داراي مساحت سطح BET معادل 285،125،26 متر مربع بر گرم هستند به عنوان پايه كاتاليست استفاده شده است.
فلزات انتخاب شده، جزء عناصر واسطه گروه هفتم و هشتم جدول تناوبي ميباشند. اين نوع فلزت از نوع فلزات گرانبها و هم خانواده پلاتين هستند. ...

فهرست مطالب:
پيشگفتار
چكيده
فصل اول: مقدمه
1-1 انواع آلاينده هاي موجود در هواي تهران
2-1 اثرات سوء آلايندها بر ساختمان بيولوژيكي بدن
3-1 لزوم استفاده از كنورتورهاي كاتاليستي و خصوصيات كاتاليستي
4-1 تاريخچه و سير تكاملي كنورتورهاي كاتاليستي در سطح جهاني
فصل دوم: شيمي فيزيك واكنشهاي انجام شده در مجاورت كاتاليستهاي سه جانبه
1-2 واكنشهاي انجام شده
2-2 شرايط انتخاب كاتاليست سه جانبه
فصل سوم: مروري بر كاربرد كاتاليستها در تبديل گازهاي اگزوز
1-3 كاتاليزورهاي اكسيد كننده هيدروكربن و كربن منواكسيد
2-3  كاتاليزور هاي احياء كننده اكسيد نيتروژني
3-3 كاتاليست اكسيد فلزات انتقالي براي اكسيداسيون HC , CO
4-3 كاتاليست فلزات نادر براي اكسيداسيون هيدروكربنها و منواكسيد
5-3 كاتاليستهاي احياء اكسيدهاي نيتروژني و NOX
6-3 كاتاليزورهاي سه جانبه مقاوم در برابر سموم كاتاليستي براي كنترل همزمان NOX , CO , HC
7-3 استفاده از كاتاليست پلاتين- روديوم در كنورتورهاي كاتاليستي
8-3 اكسيد سزيم بعنوان عامل بهبود دهنده در كاتاليستهاي سه جانبه
9-3  طراحي كاتاليزور با خواص بهبود يافته
10-3 استفاده از كاتاليست هاي پالاديم- تنگستن در اگزوز اتومبيل
11-3 استفاده از كاتاليست هاي پالاديم- لانتانيوم در كنترل آلودگي اتومبيل
فصل چهارم: سينيتيك واكنشها
1-4 سينيتيك واكنش اكسيداسيون در مجاورت اكسيد فلزات قليايي
2-4 سينيتيك واكنش اكسيداسيون در مجاورت فلزات نادر
3-4 سينيتيك واكنش تجزيه و احياء NO
5-4 احياء NO بوسيله CO در مجاورت كاتاليزور پالاديم با پايه آلومين
6-4 مكانيسم سينتيكي واكنش CO+NO در مجاورت كاتاليستهاي مجهز به RH
فصل پنجم: انتخاب، طراحي و ساخت كاتاليست
1-5 انتخاب و مشخصات پايه كاتاليست
2-5  طبقه بندي تداخل هاي پايه و فلز
3-5 ماهيت و تركيب پايه ها
4-5 پايه آلومين
5-5 انتقال فازهاي آلومين
6-5 تهيه و آماده سازي پايه كاتاليست
7-5 انتخاب و فرمولاسيون كاتاليست
8-5 روش ساخت و تهيه كاتاليست
مراجع
دانلود فایل


download

طراحي و ساخت كاتاليست,سينيتيك واكنشها,كاتاليست هاي پالاديم, تبديل گازهاي اگزوز با کاتالیست,كاتاليست,پايان نامه مهندسي شيمي,پایان نامه صنايع گاز,دانلود تحقیق در مورد کاتالیست,پایان نامه کاهش کاتالیستی,روشهای کاهش کاتالیستی آلاینده ها,ممانعت

مهندسی شیمی

گذری بر روشهای تحلیل سیاسی

سایر رشته های فنی مهندسی

منابع الودگی مواد غذایی

سایر رشته های فنی مهندسی

تفسیر گازهای خون شریانی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper