پاورپوینت ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش

پاورپوینت ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش

پاورپوینت-ابلاغ-ماموریت-های-دانشگاه-علوم-پزشکی-بیرجند-در-راستای-تحقق-بسته-های-تحول-و-نوآوری-در-آموزش

دانلود پاورپوینت ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی،
با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
سیاست ها و جهت گیری های کلی
نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سلامت
گسترش عدالت آموزش عالی سلامت
توسعه دانش های نوین با تأکید بر حیطه های میان رشته ای و تمرکز بر علوم و فناوری های نوین
حضور در عرصه های آموزشی و منطقه ای و جهانی
شبکه سازی درنظام آموزش عالی سلامت
سازماندهی بیمارستان ها و مراکزآموزشی درمانی
نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و مهارت های ارتباطی
بهرمندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سلامت
ارتقاء منایه انسانی بخش آموزش عالی سلامت
تمرکز زدایی در نظام آموزش عالی سلامت
خلق ثروت دانش بنیان د رعرصه آموز عالی سلامت
تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش عالی سلامت( آموزش پژوهی)
بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی 1) آینده نگاری و مرجعیت علمي در آموزش پزشکي 2) حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم 3) آموزش پاسخگو و عدالت محور 4) توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالي سلامت 5) آمایش سرزمیني، مأموریت گرایي، تمرکززدایي و ارتقای توانمندی دانشگاهها 6) اعتلای اخلاق حرفه ای 7) بین المللي سازی آموزش علوم پزشکي 8) توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکي 9) ارتقاء نظام ارزیابي و آزمون های علوم پزشکي 10) اعتباربخشي موسسات و بیمارستانهای آموزشي 11) توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکي 12) برنامه پایش بسته های تحولي


دانلود فایل


پاورپوینت ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش

ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی, دانلود پاورپوینت ابلاغ ماموریت های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در راستای تحقق بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی, پاورپوینت در مورد ابلاغ مام,,,

گوناگون

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید