پاورپوینت توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پاورپوینت توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

پاورپوینت توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

پاورپوینت-توصیف-و-پردازش-و-تجزیه-و-تحلیل-داده-ها

دانلود پاورپوینت توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها،
با فرمت ppt و در 36 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از پاورپوینت :
شاخص های مرکزی و پراکندگی
 نکته : هر نوع روش انتخابی برای پردازش اطلاعات بايد دو شرط زير را دارا باشد:
1- صحت انتقال اطلاعات         
2- سرعت انتقال اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
روشهای پردازش اطلاعات
خاص دو متغیر کمی
نمودار جعبه ای
روشهای پردازش اطلاعات
شاخص های آماری:
1- شاخص های تمايل مرکزی (ميانگين ، ميانه ، نما)
2- شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات ، واريانس ، انحراف معيار و ضریب تغییرات)
ارائه شاخص ها
واريانس
واريانس شاخصي است که نشان دهنده تفاوتها و پراکندگي نمره هاست و تغييرپذيري نمره ها را نشان مي دهد ، يعني اينکه نمره ها تا چه اندازه ناهمگونند و تا چه حد با يکديگر تفاوت دارند.
هر چه واريانس کمتر باشد ، تجانس و هماهنگي و همگوني بيشتر است و بالعکس.
روش هاي تحليل
 طلاعات
آمار تحلیلی
آنالیز اختلاف
تست وجود ارتباط
شدت ارتباط
آنالیز اختلاف
انتخاب آزمون معني دار بودن جهت تعيين اختلاف بين گروه ها
آزمون t يك نمونه‌اي‌
اين آزمون به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه ميانگين مشاهده شده در مقايسه با مقدار واقعي تفاوت معناداري دارد يا خير. اين آزمون ساده ترين آزمون t مي‌باشد.
آزمون t دو گروه مستقل
اين نوع آزمون را آزمون غير وابسته نيز مي‌خوانند. در
 اين نوع آزمون تفاوت بين ميانگينهاي دو جامعه آماري
 مستقل، مورد آزمون قرار مي‌گيرد.
آزمون من - ویتنی Mann – Whitney Test
برای مقایسه میانگین‌های دو جامعه مستقل زمانی که
 داده‌ها به صورت رتبه‌ای یا ترتیبی باشند
یا داده ای کمی از توزیع نرمال برخوردار نباشند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مثال: فرض کنید دو گروه 30 نفره از فراگیران با دو روش متفاوت آموزش دیده و نتیجه ارزیابی آنها از دوره‌های فوق در قالب امتیازات 1 تا 5 گردآوری شده است.
آزمون t زوجي
به اين آزمون، t همبسته يا وابسته نيز مي‌گويند. براي
 تشخيص تفاوت ميانگين دو گروه وابسته، ازاين آزمون
 استفاده مي‌شود.
مثال:
دوبار اندازه گیری فشار خون افراد قبل و بعد از تجویز دارو و مقایسه آنها با هم
آزمون ویلکاکسون
در بسیاری از پژوهشهائی که نمونه‌ها به صورت جفت شده و همبسته(دو گروه مستقل) هستند.
داده‌ها به صورت رتبه‌ای یا ترتیبی باشند
داده ای کمی از توزیع نرمال برخوردار نباشند
مثال: نظر تعدادی از مشتریان در رابطه با دو نوع کالای مشابه اما با مارک‌های متفاوت از نظر کیفیت محصول سؤال شده است.
تحليل واريانس يك طرفه  Way- One
روش آماري كه طي آن تاثير يك متغير مستقل روي متغير وابسته بررسي مي‌شود، تحليل واريانس يك طرفه گفته مي‌شود.
آزمون کروسکال - والیس Kruskal – Wallis Test
این آزمون در واقع معادل تحلیل واریانس یکطرفه می‌باشد، اما برخلاف آن نیازی به مفروضات آن نظیر اینکه نمونه‌ها از یک جامعۀ نرمال بدست‌آمده باشند و یا اینکه انحراف معیار یکسانی داشته باشند وجود ندارد. آزمون کروسکال والیس زمانی استفاده می‌‌شود که تعداد نمونه‌ها بیش از دو گروه باشد.
مثال: از 90 نفر دانشجو در سه رشته مختلف درخواست شد تا کیفیت برنامه‌های آموزشی دانشکده را ارزیابی کنند. امتیازات ارائه شده توسط افراد فوق از 1 (بسیار ضعیف) تا 5 (بسیار قوی) در نوسان بوده است.
Ho: بین نظرات دانشجویان رشته‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
این آزمون اگرچه وجود تفاوت بین نظرات گروه‌های مختلف را نشان می‌دهد اما مشخص نمی‌کند که این تفاوت در بین کدام یک از گروه‌ها وجود دارد.
آنالیز با اندازه های تکراریRepeated Mesur
 این آزمون تعمیم یافته تی زوجی می باشد.
وقتی یک متغیر کمی را بیش از دو بار اندازه گیری شود.
مثال:
چهار بار  اندازه گیری فشار خون افراد قبل و 6و 12و 24 ساعت و  ازبعد از تجویز دارو و مقایسه آنها با هم
آزمون فریدمن
آزمون فریدمن یکی از آزمونهای غیرپارامتری است این آزمون در واقع معادل آزمون F در روشهای پارامتری می‌باشد اما در اینجا برخلاف آزمون F، فرض توزیع نرمال و برابر بودن واریانس ضرورتی ندارد.
این روش برای مقایسه سه گروه یا بیشتر از سه گروه وابسته بکار می‌رود.
مثال: نظرات 30 نفر از فراگیران را درخصوص سه روش مختلف تدریس جویا شده‌ایم و پاسخ‌ها نیز از 1 (بسیار نامناسب) تا 5 (بسیار مناسب) امتیازبندی شده‌اند.
آزمون کای دو
 متداول ترین روش برای مقایسه نسبت در Kجامعه آزمون کای دو می باشد.از این آزمون برای بررسی استقلال بین دو متغیر که هر دو کیفی می در کل موارد استفاده از شامل :
آزمون کوکران: تعمیم یافته مک نمار در بیش از دو گروه وابسته
یکی از روشهای ناپارامتری و درواقع تعمیم‌یافته آزمون مک نمار است با این تفاوت که این روش برای مواردی که تعداد گروهها یا تکرار سه یا بیشتر از سه باشد بکار می‌رود: داده‌های این آزمون به صورت اسمی می‌باشد و وجود تفاوت بین نظرات افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد.
مثال: نظرات افراد نسبت به یک موضوع در زمانهای مختلف پرسیده می‌شود
- قبل از برگزاری یک دورۀ آموزشی        (موافقت – مخالفت)
- بعد از برگزاری دوره            (موافقت – مخالفت)
- بعد از اجرای عملی محتویات دوره        (موافقت – مخالفت)
دانلود فایل


download

توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها, دانلود پاورپوینت توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها, پاورپوینت در مورد توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها, تحقیق توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها, پاورپوینت درباره توصیف و پردازش و تجزیه و تحلیل د,,,

گوناگون

تحقیق ارزشیابی توصیفی

روانشناسی و علوم تربیتی

ارزش یابی توصیفی چیست ؟

سایر رشته های فنی مهندسی

فصل 8 پردازش تصویر

سایر رشته های فنی مهندسی

مفهوم پردازش خط لوله اي

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper