تحقیق روش ها و فنون تدریس

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق روش ها و فنون تدریس

تحقیق روش ها و فنون تدریس

تحقیق-روش-ها-و-فنون-تدریسدانلود تحقیق با موضوع روش ها و فنون تدریس،
در قالب Word و در 95 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :
هدفهاى آموزش انفرادى                        
رعايت تفاوتهاى فردى
رشد استقلال در عمل و يادگيرى
عادت به مطالعه
ايجاد مهارت در مطالعه
مطالعه خود هدايتشده و مستقل
پيشرفت بر اساس توان فردى
يادگيرى تا حد تسلط
تدريس خصوصى
راهنمايى
يادگيرى تا حد تسلط (انفرادى) (mastery learning)
آموزش برنامهاى (PI)
آموزش برنامهاى خطى
اصول مهم در برنامهريزى خطى
آموزش برنامههاى شاخهاى
مشخصات برنامههاى شاخهاى
آموزش به وسيله رايانه (CAI)
آموزش انفرادى تجويز شده (IPI)
نقش معلم در آموزش انفرادى تجويز شده (IPI)
آموزش انفرادى هدايت شده (IGE)
کلاسهاى بدون پايه (nongraded classes)
آموزش گروهى (team teaching)
تدريس گروهى با نقشهاى متفاوت (differentiated staffs)
گروههاى سنى متفاوت (multiage grouping)
تفاوتهاى فردى
ارزشيابى IGE-CAI-IPI
روش مسألهاى
شرايط اجراى روش مسألهاى
چگونگى اجراى روش مسألهاى
محاسن روش مسألهاى
محدوديتها روش مسألهاى
روش واحدها
ويژگىهاى روش واحدها
مراحل اجراى روش واحدها
روش واحد موضوع
ويژگىهاى روش واحد موضوع
هدف
انواع تجارب آموزشى
تنظيم تجارب آموزشى
طرحريزى
نظريه يادگيرى
انگيزه
انضباط
 ارزشيابى

بخشی از متن تحقیق :

روشهاى آموزش انفرادى (individual instruction)
بسيارى از روانشناسان تربيتى و مربيان آموزشى اعتقاد دارند که موقعيت يادگيرى بايد چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانايىهاى خود به فعاليت و يادگيرى بپردازد. براى نيل به چنين هدفي، روشهاى آموزش انفرادي، روشهاى بسيار مناسبى هستند؛ زيرا در اين نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانايىشان پيش مىروند و معلم نيز وقت کمترى صرف تدريس و زمان بيشترى صرف رسيدگى به فرد فرد شاگردان مىکند. البته اولين و اساسىترين گام در راه تحقق چنين هدفى پذيرفتن مفهوم شاگرد محوري در طراحى و آموزش است. در بسيارى از مواقع، دستيابى به هدفهاى آموزشى از طريق آموزش انفرادى بسيار آسانتر و امکانپذيرتر از روشهاى سنتى ديگر است، بويژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحيح بکار گرفته شود، روحيه استقلالطلبى شاگردان در اجراى طرحهاى کوچک و بزرگ تقويت مىشود. آموزش انفرادي، الزاماً به معناى آموزش يک نفر شاگرد توسط يک معلم با برنامه خاص نيست. آموزش انفرادى ممکن است به صورت گروهى نيز انجام گيرد. البته وقتى آموزش انفرادى به صورت گروهى طراحى مىشود، بهتر است گروهى از شاگردان که داراى ويژگىهاى مشترک هستند، تحت ...
دانلود فایل


download

تحقیق تدریس,تحقیق در مورد تدریس,دانلود تحقیق تدریس,پروژه تدریس, دانلود تحقیق روانشناسی در مورد تدریس,مقاله تدریس,تحقیق روانشناسی تدریس, پایان نامه روانشناسی پیرامون تدریس

روانشناسی و علوم تربیتی

21 روش کسب درآمد

کسب و کار اینترنتی

تحقیق روش ها و فنون تدریس

روانشناسی و علوم تربیتی

فنون آموزش بهداشت

سایر رشته های فنی مهندسی

اصول و فنون مذاکره تجاری

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق روش ها و فنون تدریس

روانشناسی و علوم تربیتی

عوامل موثر در تدریس موفق

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper