پرسشنامه چابکی سازمانی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه چابکی سازمانی

پرسشنامه چابکی سازمانی

پرسشنامه-چابکی-سازمانی

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی،
با فرمت word و در 4 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 29

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
بخش اول پرسشنامه حاوي سؤالاتي در رابطه با متغيرهاي دموگرافيكي افراد شركت كننده در پژوهش است.
و بخش دوم حاوي 29 سؤال بسته است.فاكتورهاي مؤثر بر چابكي سازمان در قالب چهار شاخص چابكيشامل پاسخگويي، شايستگي، انعطاف پذيري و سرعت، تنظیم شده است. مقياس امتيازدهي به سؤالات بر اساس مقياس ليكرت و شامل گزينه هاي بسیار کم، كم، تا حدودي(متوسط)، زياد و خيلي زياد از یک تا پنج است.
روايي و اعتبار
روايي پرسش نامه بر اساس نظر استادان و صاحب نظران تأييد گرديد. پايايي پرسش نامه به روشCronbach's alpha محاسبه و  96/0 بدست آمد. همچنینبرای بررسی پايايي پرسش نامه از روش دو نيمه كردن گاتمن عدد 91/0  حاصل شد

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1         سرعت ارائه خدمات مشتریان
2         مدت زمان انجام فرایندها
3         سرعت فعالیتها بین واحدها
4         سرعت دریافت و ارسال داده ها
5         سرعت پردازش داده ها
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه چابکی سازمانی, پرسشنامه آماده چابکی سازمانی, پرسشنامه در مورد چابکی سازمانی, سوالات پرسشنامه چابکی سازمانی, طراحی پرسشنامه چابکی سازمانی, تحلیل و تفسیر پرسشنامه چابکی سازمانی, فرمتword پرسشنامه چابکی سازمانی, روایی , پایایی , روانشنا,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

فرهنگ سازمانی 1

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper