پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

پرسشنامه-ذهن-آگاهی-فرایبورگ-(fmi-sf)

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)،
با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 14

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
به منظور بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ، 400 دانشجو به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ضریب پایایی به شیوه ضریب آلفای کرونباخ، تتای ترتیبی و بازآزمایی به دست آمد. روایی نیز از طریق روایی همزمان و مدل تحلیل عاملی تأییدی محسابه شد (1).
به منظور بررسی روایی همزمان فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ از فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی  تانگنی  و خرده مقیاس تنظیم هیجانی مقياس خودسنجي هوش هيجاني شات  استفاده شد. در مجموع همبستگی بين فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ با مقیاس های خودکنترلی ( 69/0r=) و تنظیم هیجانی (68/0r=) در سطح معناداری 01/0 مناسب گزارش شد. نتایج مدل تحلیل عاملی تأییدی نشان داد كه ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولي با داده ها داشته، از روایی عاملی مطلوبی برخوردار است و كليه شاخص های نيكويي برازش، مدل کلی را برای افراد نمونه تأييد مي¬كنند و الگوی کلی تک عاملی مفروض مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ از پایایی قابل قبول و کافی برخوردار است و ضرائب بدست آمده برای ضریب آلفای کرونباخ 92/0، تتای ترتیبی 93/0 و ضریب پایایی بازآزمایی به فاصله چهار هفته 83/0 به دست آمد (1).

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1. دوست دارم آنچه را که در لحظة حاضر میگذرد تجربه کنم
2. هنگام انجام کارهای روزمره، مانند خوردن،  آشپزی، نظافت، یا حرف زدن، بدن خود را حس میکنم
3. وقتی متوجه حواسپرتی خود میشوم به آرامی توجه خود را بر تجربه لحظه حاضر بر می گردانم
4. قدر و منزلت خودم را می دانم
دانلود فایل


پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF)

دانلود پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI,SF), پرسشنامه آماده ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI,SF), پرسشنامه در مورد ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI,SF), سوالات پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI,SF), طراحی پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI,SF), تحلیل و تفسیر پرسشنامه ذهن,,,

پرسشنامه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید