پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)

پرسشنامه-باورهای-کارآمدی-تدریس-ریاضی-معلمان-(mtebi)

دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 21

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان و خرده مقیاس های آن است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.
روایی و پایایی
انکس و همکاران (2000) آلفای کرونباخ خرده مقیاس ها را به ترتیب برای PMTE 88/0 و برای MOTE 77/0 گزارش کردند. تحلیل فاکتورهای تاییدی نیز نشان داد که دو خرده مقیاس از یکدیگر مستقل هستند،‌که تایید کننده روایی سازه کل پرسشنامه می باشد (به نقل از فرمانی و همکاران، 1390). در پژوهش فرمانی و همکاران نیز برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای کل پرسشنامه 73/0، آلفای خرده مقیاس کارآمدی شخصی 80/0 و آلفای خرده مقیاس انتظار نتایج تدریس 66/0 بدست آمد.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    وقتی دانش آموزی در ریاضی بهتر از حد معمول عمل می کند، این امر به خاطر این است که معلم تلاش بیشتری نموده است.
2    دائما شیوه های بهتری برای تدریس ریاضی پیدا خواهم کرد.
3    حتی اگر تلاش بسیاری کنم، نمی توانم ریاضی را به خوبی سایر موضوعات تدریس کنم.
4    وقتی که نمرات ریاضی یک دانش آموز بهبود می یابد، اغلب در نتیجه این است که معلم رویکرد موثرتری را در پیش گرفته است.
5    می دانم که چگونه به طرز موثری ریاضی را تدریس کنم.
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI), پرسشنامه آماده باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI), پرسشنامه در مورد باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI), سوالات پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI), طراحی پرسش,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق روش ها و فنون تدریس

روانشناسی و علوم تربیتی

عوامل موثر در تدریس موفق

سایر رشته های فنی مهندسی

کاربرد ریاضی در علوم مختلف

سایر رشته های فنی مهندسی

دوره ی اقدام پژوهی معلمان

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper