پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني

پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني

پرسشنامه-خودتوصيف‌-گري-بدني

دانلود پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني،
با فرمت word و در 5 صفحه قابل ویرایش.

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
خودپنداره خودتوصيف‌گري بدني شامل 9 عامل اختصاصي براي خودپنداره بدني است(فعاليت، ظاهر، ميزان چربي بدن، تناسب، مقا.مت، انعطاف‌پذيري، سلامتي، ورزش، ؟
دو مقياس كلي كه شامل پرسشنامه PSDQ (پرسشنامه توصيف‌خود بدني) مقداري از مقياس‌هاي پرسشنامه توصيف خود را كه شامل توانايي بدني، ظاهر بدني، حرمت خود است در بردارد و مفاهيم تناسب بدني شناخته مي‌شوند. (b 1993 و Marsh). هر مقياس شامل 6 يا 8 گزينه است و هر گزينه بصورتي ارائه مي‌شود كه آزمودني بصورت مقياس 6 نقطه درست ـ غلط پاسخ مي‌دهد. (مارش و همكاران، 1994). به منظور تكميل ابزار پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني (PSDQ) براي نوجوانان ساخته شد. با اين حال پژوهش كه با نمونه‌هاي مختلف در استراليا انجام شد تأييد مي‌كند كه براي نمونه‌هاي بزرگتر مناسب است. براي مثال پرسشنامه PSDQ براي نوجوانان ورزشكار و غيرورزشكار
خودپنداره توانايي بدني پرسشنامه خودتوصيف‌گري به طور معناداري با سطوح فعاليت بدني ،‌مشاركت در ورزش، تناسب بدني و اندازهبدن ارتباط دارد و ظاهر بدني پرسشنامه خودتوصيف‌گري فقط با اندازه بدن ارتباط دارد. (مارش و جكسون، 1986 ؛ نارش پيرت، 1988). اين نتايج از يك ديدگاه چندبعدي خودپنداره حمايت مي‌كند كه ثابت مي‌كند كه احتياط قلمروهاي مختلف ما خودپنداره بدني و براي حوزه خاص به جاي ابزارهاي قديمي براي انگيزه‌گيري آنها مورد نياز است

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
عمل      
ظاهر
ميزان چربي بدن
هماهنگي
دوام
انعطاف‌پذيري
سلامتي
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني, پرسشنامه آماده خودتوصيف‌ گري بدني, پرسشنامه در مورد خودتوصيف‌ گري بدني, سوالات پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني, طراحی پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني, تحلیل و تفسیر پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني, فرمتword پرسشنامه خودتوصيف‌,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

خلاقيت و مربيگري

سایر رشته های فنی مهندسی

شيمي عمومي رشته تربيت بدني

سایر رشته های فنی مهندسی

سمينار درس تربيت بدني

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper