پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

پرسشنامه-رفتار-شهروندی-سازمانی-اورگان-و-کانوسکی-(ocb)

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 15

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.
روایی و پایایی
این پرسشنامه توسط حسن اسلامی (1386)، ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. در پژوهش پور سلطانی زرندی و همکاران (1392) اعتبار پرسشنامه با بهره گيري از نظرهاي اصلاحي استادان مديريت ورزشي به دست آمد. با مطالعة آزمايشي روي 30 نفر از معلمان تربيت بدني شهر مشهد پايايي دروني پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 76/0 بدست آمد.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    در اجراي وظايف همكاران مبه آنها كمك ميكنم تا به صورت بهره ور عمل كنند.
2    به همكاراني كه كارشان سنگين است،كمكم يكنم.
3    تمايل زيادي دارم تا به همكاراني كه غيبت دارند،كمك كنم.
4    هميشه به موقع سركارميآيم.
5    سعي ميكنم هميشه محيط كاري ام را پاك و پاكيزه نگهدارم.


دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB), پرسشنامه آماده رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB), پرسشنامه در مورد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB), سوالات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB), طر,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

سوء رفتار با زنان

سایر رشته های فنی مهندسی

سوء رفتار در خانواده

سایر رشته های فنی مهندسی

مبنای رفتار گروه

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق حقوق شهروندی

روانشناسی و علوم تربیتی

رفتار شهروندی سازمانی

سایر رشته های فنی مهندسی

فرهنگ سازمانی 1

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper