پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه-شخصیت-خودشیفته-آمز-(npi-16)

دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 16

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگیهای شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفتگویههایی است که پاسخدهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید. برای هر سوال انتخاب شده از ردیف الف ا امتیاز و برای هر سوال انتخاب شده از ردیف ب 0 امتیاز در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. ایم امتیاز دامنه ای از 0 تا 16 را خواهد داشت. امتیاز بالاتر بیانگر خودشیفتگی بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. به عنوان یک نقطه برش، امتیاز 8 به بالا بیانگر شخصیت خودشیفته در فرد است.
روایی و پایایی
محمدزاده (1388) اين پرسشنامه را در يك مطالعه زمينهيابي مقطعي، 342 دانشجو در سال 1387 مورد آزمون قرار داد. ضريب همبستگي بين نمرات پرسشنامۀ شخصيت خودشيفته NPI-16 و مقياس خودشيفتگي MCMI-II برابر 77/0 و معنيدار بود. ضريب پايايي بازآزمايي، ضريب همبستگي در تعيين پايايي تنصيفي و ضريب آلفاي كرونباخ در سنجش همساني دروني به ترتيب 84/0، 74/0 و 79/0 محاسبه شده است (محمدزاده، 1388).

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
من آدم خوبی هستم، زیرا هر کسی این نظر را نسبت به من دارد.
وقتی دیگران از من تعریف می کنند، گاهی اوقات شرمگین می شوم.
دوست دارم در جمع، همه به من توجه کنند.
ترجیح می دهم قاطی جمع باشم به نحوی که جلب توجه نکنم.
فکر می کنم انسان خاصی هستم
من نه بهتر و نه بدتر از دیگرانم
داشتن قدرت و نفوذ بر دیگران را دوست دارم.
پیروی از دستورات برایم ایرادی ندارد.
سوء استفاده از دیگران برایم آسان است
سوئ استفاده از دیگران را دوست ندارم.
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI,16), پرسشنامه آماده شخصیت خودشیفته آمز (NPI,16), پرسشنامه در مورد شخصیت خودشیفته آمز (NPI,16), سوالات پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI,16), طراحی پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI,16), تحلیل و تفسیر پرسشنامه شخص,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper