پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان

پرسشنامه-نظم-جویی-شناختی-هیجان

دانلود پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 36

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
ج) پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان :
نسخه اصلی این پرسشنامه شامل 9 زیر مقیاس و 36 ماده است كه گارنفسكي و همكاران(2001) آن را به منظور ارزيابي نحوة تفكر افراد بعد از تجربة رخدادهاي تهديدكننده يا استرس زاي زندگي ابداع كرده اند و شامل راهبردهای منفی(سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار ذهنی و فاجعه آمیز پنداری) و راهبردهای مثبت (پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، تمرکز مجدد مثبت و دیدگاه پذیری)است. پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجه¬ای (همیشه، اغلب اوقات، معمولا، گاهی و هرگز)تنظیم شده است. سازندگان این پرسشنامه اعتبار آن را از طریق آلفای کرونباخ برای راهبردهای مثبت، منفی و کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 91/0، 86/0، 93/0 گزارش کرده اند(گارنفسکی و همكاران، 2001). نسخه فارسي اين پرسشنامه توسط حسني(1389) تدوين شده است. اعتبار زير مقياس هاي نسخه فارسي بر اساس رئش هاي همساني دروني 76/0 تا 92/0 و بازآزمايي 51/0 تا 77/0 گزارش شده است(حسني، 1389). همچنين امین آبادی(1388) روایی سازه این پرسشنامه را از طریق تحلیل عملی اکتشافی به روش تحلیل مولفه اصلی مورد بررسی قرار داد و در نتیجه،36 ماده به 26 ماده و 9 زیر مقیاس به 4 زیر مقیاس (سرزنش خود و فاجعه آمیز پنداری، مقابله، مثبت اندیشی، سرزنش دیگران)کاهش یافت. ضرایب اعتبار زیر مقیاس ها و کل پرسشنامه  به ترتیب 77/0، 70/0، 76/0، 64/0 و 70/0 گزارش شده است.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    خودم را مقصر اين مسأله مي دانم.
2    مجبورم اين اتفاق را بپذيرم.
3    من اغلب به احساسي كه نسبت به اين تجربه دارم فكر مي كنم .
4    به مسايل بهتري فكر مي كنم .
5    به بهترين كاري كه مي توانم انجام دهم فكر مي كنم .
6    مي توانم از اين موقعيت چيزي ياد بگيرم .
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان, پرسشنامه آماده نظم جویی شناختی هیجان, پرسشنامه در مورد نظم جویی شناختی هیجان, سوالات پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان, طراحی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان, تحلیل و تفسیر پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان, فرمتword ,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

تصمیمات استراتژیک نامنظم

سایر رشته های فنی مهندسی

نیازهای روانشناختی

سایر رشته های فنی مهندسی

زیست شناختی رفتار

سایر رشته های فنی مهندسی

زیباشناختی و زیبایی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper