پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت

پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت

پرسشنامه-خود-ناتوان-سازی-جونز-و-رودوالت

دانلود پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت،
با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 23

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
هدف: سنجش گرایش افراد به خودناتوان سازی از ابعاد مختلف (خلق منفی، تلاش، عذرتراشی)
دستورالعمل: لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر يك از عبارات توصيفي زير براساس حالتي كه در بيشتر اوقات داريد مشخص نمایید
روایی و پایایی
روزنبرگ در سال 1965 برای ساخت این مقیاس، آن را روی 5024 دانش آموز دبیرستانی در ایالت نیویورک اجرا کرد و ضرایب پایایی و روایی آن را به ترتیب 82/0 و 77/0 بدست آورد. علیزاده در سال 1382 این مقیاس را به فارسی ترجمه کرد و با اجرای آن روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ضرایب پایایی و روایی آن را به ترتیب 73/0 و 74/0 گزارش کرد.
در پژوهش حیدری و همکاران (1388) نتایج نشان داد که 23 ماده از 25 ماده مقیاس خودناتوان سازی روی سه عامل جای می گیرند؛ عامل اول با 9 ماده نشان دهنده خلق منفی، عامل دوم با 7 ماده نشانگر تلاش و عامل سوم با 7 ماده نشانگر عذرتراشی است. نتیجه بدست آمده با نتایج پژوهشی که رودولت در سال 1990 روی ساختار عاملی مقیاس خودناتوان سازی انجام داد، همخوانی دارد. پژوهش او نشان داد که 14 ماده از مقیاس خودناتوان سازی با بار عاملی بالاتر از 40/0 روی دو عامل جای می گیرند که عامل های بدست آمده را عامل عذرتراشی و عامل تلاش نامید.
در این مقیاس جمع نمره عامل خلق منفی با نمره معکوس شده عامل تلاش نشان دهنده خودناتوان سازی رفتاری و نمره عامل خلق منفی به علاوه نمره عامل عذرتراشی نشان دهنده خودناتوان سازی ادعایی است و جمع نمره دو عامل خلق منفی و عذرتراشی با نمره معکوس شده عامل تلاش نشان دهنده خودناتوان سازی کلی است.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    وقتي اشتباه مي كنم اولين واكنشم مقصر دانستن اوضاع است.
2    معمولاً كارها را به آخرين لحظه واگذار مي كنم.
3    معمولاً وقتي امتحان يا كاري پيش رو دارم بيش از حد خود را آماده مي كنم.
4    فكر مي كنم بيشتر از خيلي ها كسل هستم.
5    معمولاً سعي مي كنم كار را به بهترين وجه انجام دهم، برايم مهم نيست كه آن كار چيست؟
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت, پرسشنامه آماده خود ناتوان سازی جونز و رودوالت, پرسشنامه در مورد خود ناتوان سازی جونز و رودوالت, سوالات پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت, طراحی پرسشنامه خود ناتوان سازی جونز و رودوالت, تحلیل و تفس,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper