پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

پرسشنامه-سبک-های-یادگیری-کلب-(lsi)

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)،
با فرمت word و در 7 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 12

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
توصیف، نمره گذاری، تفسیر نتایج
در چند سال اخیر این پرسشنامه در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی – آزمایشگری فعال، مورد سنجش قرار می دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست می آید.
این پرسشنامه از 12 جمله تشکیل شده و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است. آزمودنی، پاسخ پیشنهادی را با توجه با نحوه یادگیری خود، از نمره 1 تا 4 رتبه بندی می کند. به این ترتیب در هر جمله به گزینه ای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری آزمودنی دارد نمره 4، به گزینه ای که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 3، به گزینه ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 2 و به گزینه ای که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت ندارد نمره 1 داده می شود.
پرسشنامه کلب 12 سوال و هر سوال آن 4 گزینه دارد:
گزینه اول همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق احساس کردن را دارد.
گزینه دوم همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق تماشا کردن را دارد.
گزینه سوم همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق فکر کردن را دارد.
گزینه چهار همه سوالات اشاره به روش یادگیری از طریق انجام دادن را دارد.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1- هنگام یادگیری دوست دارم:
□    مطابق با احساسم با موضوع برخورد کنم.
□    نگاه کنم و گوش بدهم.
□    درباره عقاید و نظریه ها فکر کنم.
□    به انجام دادن کارها بپردازم.
2- زمانی خیلی خوب یاد می گیرم که:
□    به احساس ها و حدس و گمان های خود اتکا می کنم.
□    به دقت گوش می دهم و نگاه می کنم.
□    به تفکر منطقی اتکا می کنم.
□    برای انجام دادن کارها زحمت زیادی می کشم.
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI), پرسشنامه آماده سبک های یادگیری کلب (LSI), پرسشنامه در مورد سبک های یادگیری کلب (LSI), سوالات پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI), طراحی پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI), تحلیل و تفسیر پرسشنامه سبک های یادگی,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

سبک های یادگیری

سایر رشته های فنی مهندسی

سبک زندگی قرآنی

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق Learning یا یادگیری

روانشناسی و علوم تربیتی

روش یادگیری SQ3R

سایر رشته های علوم پایه

سبک های یادگیری

سایر رشته های فنی مهندسی

پنجره ای به یادگیری نوین

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper