تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران

تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران

تحقیق-تعادل-و-توسعه-راهبرد-حيات-طيبه-در-ايراندانلود تحقیق با موضوع تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران ،
در قالب Word و در 154 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب :
چكيده   
مقدمه   
فصل اول – تعادل   
- تعاريف لغوي و اصطلاحي   
- عدل   
- معناي اعتدال   
- معناي عدالت   
- واژه‌هايي كه با عدل پيوند معنايي دارند   
- استقامت   
- قصد   
- قسط   
- وسط   
- توسط   
- تعادل   
- تعادل در مقصد (تعادل در خداشناسي)   
- عدل الهي   
- عدل خدا در خلقت جهان   
- تعادل در خلقت انسان   
- تعادل در مبدأ (تعادل در خودشناسي)   
- ضرورت تعديل در قواي طبيعي تحت فرماندهي عقل   
- نشانگرهاي رفتار و شخصيت متعادل   
- مراحل وصول به تعادل   
- تعادل جسماني   
- تعادل عقلاني (اجتماعي)   
- تعادل روحي (معنوي)   
- ارتباط و نحوه تأثير امور جاري و موظف و ويژه در يكديگر   
- نشانه‌هاي عدم تعادل و سلامتي در امور مذكور   
- در امور جاري (فردي)   
- در امور اجتماعي   
- در امور ويژه (معنوي)   
- تعادل در مسير (تعادل در فرمان خداشناسي)   
- تعادل در شريعت و طريقت و حقيقت   
- صراط مستقيم   
- تعادل در انسان كامل   
- انسان كامل صاحب مقام برزخ البرازخ است   
- مقام برزخيت كبري = تعادل در بين غيب مطلق و شهادت مطلق   
- تعادل اسمايي (اسماء جمالي و جلالي)   
- تعادل در تشبيه و تنزيه   
- عقل حد واسط ربوبيت و عبوديت   
- تعادل در دو قوه عقل عملي و نظري   
- تعادل در دو جنبه يلي الخلقي و يلي الحقي   
- تعادل در علم و عامل   
- تعادل در عقل و قلب (عشق)   
- تعادل در اقبال و ادبار قلب   
- تعادل در خوف و رجاء   
- تعادل در قبض و بسط   
- يقين به خداوند موجب اعتدال آدمي مي‌شود   
- تعادل در هيبت و انس   
- ادب پرهيز از افراط و تفريط   
- تعادل در فرق و جمع (جمع الجمع)   
- تعادل در رضا و غضب   
- تعادل در رتق و فتق   
- تعادل در انبساط   
- تعادل در فناء   
- تعادل در تسليم و تفويض   
- تعادل در توكل   
- تعادل در خلوت و جلوت   
- تعادل در دنيا و آخرت   
- برخي از نتايج ايجاد تعادل در انسان   
- فصل دوم – توسعه   
- تعريف لغوي و اصطلاحي   
- توسعه از ديدگاه فلسفي   
- توسعه فرهنگي   
- منظور از خلقت بشر، ظهور استعدادات نهاني است   
- تجلي شهود الهي تابع استعدادات است   
- هدف از خلقت تحقق تماميت انسان است   
- استفاده از تمام قوا (توسعه انساني)   
- توسعه وجودي از منظر قرآن   
- توسعه از منظر عرفان   
- نبوغ عرفاني   
- محورهاي توسعه الهي   
- اهداف توسعه   
- گسترش علم و عقل يكي از اهداف توسعه   
- مباني توسعه   
- شاخصه‌هاي توسعه الهي   
- انسان با ايمان، انسان توسعه يافته قرآني   
- مظهر اهتداء و ضلالت قلب انسان است (شرح صدر و ضيق صدر)   
- قلب المؤمن عرش الرحمن (توسعه دل)   
- علايم توسعه وجودي   
- شرح صدر   
- علامت شرح صدر دستيابي به حلم است   
- انس   
- انبساط   
- من انسان كامل من فراگير است   
- وسعت نظر عارف   
- سرور   
- راه‌هاي افزايش توسعه وجودي   
- پذيرش توحيد راه اساسي افزايش ظرفيت رواني   
- خداخواهي   
- طي مراتب كمال در انسان كامل   
- سير و سلوك   
- عبادت (عبوديت)   
- تقوي مايه شرح صدر و گسترش دل   
- گستردگي ظرفيت رواني و حلم نتيجه علو همت است   
- شكر   
- عوامل مؤثر در ايجاد ظرفيت رواني   
- مظاهر توسعه وجودي   
- سلوك فردي   
- سلوك جمعي   
- نتايج توسعه وجودي   
- تنگي و فراخ قبر تابع انشراح صدر و عدم آن است   
- نتيجه گيري   
- فصل سوم – حيات طيبه در ايران 1400 (ه.ش)   
- تعريف حيات معقول   
- عبور از مراحل خام «حيات طبيعي محض» به مراحل حيات معقول   
- حيات   
- طيب   
- حيات دنيايي و زندگاني طيب   
- حيات طيبه   
- حيات طيبه بهره مؤمن صالح   
- اركان حيات طيبه   
- حيات طيبه انسان را به كجا مي‌رساند؟   
- راه رسيدن به عزت چيست؟   
- معناي صعود و شرح معراج   
- عمل صالح واسطه ارتقاء ارواح طيبه   
- نشانه‌ها و ويژگي‌هاي حيات طيبه   
- سيماي حيات طيبه نزد پيشوايان معصوم   
- ايران در سال 1400 (ه.ش)   
- نتيجه گيري   
- Abstract   
فهرست منابع   

بخشی از متن تحقیق :

چكيده:
«بالعدل قامت السموات و الارض»،قوام آسمانها و زمين به عدل است.چنانچه تعادل را از زندگي حذف كنيم، وجودي براي هستي باقي نخواهد ماند كه عدل پايه و بنياني است كه قوام و استواري جهان به اوست.« العدل اساس به قوام العالم.»تعالي و ارتقاء جان آدمي به حيات طيبه الهي با ايجاد تعادل فردي در بستر تعامل جمعي است. تعادلي در مبدا، در مسير و در مقصد.
توسعه اي كه در عدل است در هيچ طرح و برنامه ديگري نمي توان يافت. از آن جايي كه توسعه در اسلام تنها به معناي افزايش فيزيكي نيست و جنبه هاي معنوي و ارزشي نيز اهميت دارد ، جهت گيري سياستهاي توسعه در اسلام به سمت اهداف خاصي است كه در راستا و تامين كننده هدف اصلي خلقت انسان است.انسان به خاطر همين سعه و جامعيت وجوديش، بر همه عوالم، حتي بر فرشتگان نيز برتري دارد و تنها اوست كه مي تواند حامل عشق و طلب باشد.يك عارف با سعه وجودي خود با همه جهان و همه انسانها يگانه است.
قرآن كريم ميفرمايد: انساني كه در اثر حيات پاكيزه ،جانش به سمت الله حركت كرد ، جاودانه خواهد بود و از ابديت خاص برخوردار است چون عندالله مي شود . اين حيات طيبه باعث صعود و تكامل انسان مي شود.براي تداوم حيات حقيقي و افزوني تاله آدمي، لازم است كه انسان اولاً چيزي را روي اصول علمي ببيند و ثانياً قواعد عملي آن را بپذيرد. ظهور بركات و عنايات، مرهون رشد علمي و عملي جامعه است و امت اسلامي در پرتو ايمان و عمل صالح به اين فيوضات الهي بار مي يابد.حيات واقعي كه در يك فرد به جريان مي افتد، با حيات ديگران نيز مشترك است. اساسي ترين مختص حيات، تعديل و تصعيد خودمحوري به سود انسان محوري است، كه رو به كمال دارد.
با صدور فرمان مقام معظم رهبري ، حضرت آيه الله خامنه‌اي مبني بر تدوين و تنظيم برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب چشم انداز بلند مدت كشور (دو دهه آينده) و با عنايت به الزامات حاكم بر تحقق چشم انداز بلند مدت كشور و ويژگيهاي كنوني رشد و توسعه كشور، در اين پايان نامه سعي بر اين است تا با طرح و تشريح كاربردي تعادل و توسعه انساني بعنوان راهبردي به حيات طيبه الهي در كشور ايران طي دو دهه آينده از منظر عرفاني تبيين گردد.
تعاريف لغوي و اصطلاحي
تعادل در لغتنامه دكتر محمدمعين يعني با هم برابر شدن، راست آمدن، همتا بودن. هنگامي جسمي در حال تعادل است كه نتيجه همه نيروهاي وارد بر آن صفر باشد. در اجسام متكي تا وقتي كه خط قائم از مركز ثقل آن‌ها داخل سطح اتكا باشد، جسم به حال تعادل خواهد ماند. تعادل بر وزن تفاعل و ريشه‌اش عدل است....
دانلود فایل


تحقیق تعادل و توسعه راهبرد حيات طيبه در ايران

تحقیق راهبرد حيات طيبه ,تحقیق در مورد راهبرد حيات طيبه ,دانلود تحقیق راهبرد حيات طيبه ,پروژه راهبرد حيات طيبه ,مقاله راهبرد حيات طيبه ,پایان نامه پیرامون راهبرد حيات طيبه ,تحقیق روانشناسی راهبرد حيات طيبه ,تحقیق روانشناسی

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
روانشناسی و علوم تربیتی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
هایسنس HISENSE
سایر رشته های پزشکی
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید