تحقیق بررسی تاثیر سازمان های حمایتی در جلوگیری از بزهکاری زنان و کودکان

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق بررسی تاثیر سازمان های حمایتی در جلوگیری از بزهکاری زنان و کودکان

تحقیق بررسی تاثیر سازمان های حمایتی در جلوگیری از بزهکاری زنان و کودکان

تحقیق-بررسی-تاثیر-سازمان-های-حمایتی-در-جلوگیری-از-بزهکاری-زنان-و-کودکان

تحقیق با موضوع سازمان های حمایتی در جلوگیری از بزهکاری زنان و کودکان،
در قالب DOC، در 118 صفحه، قابل ویرایش،


فهرست مطالب:

چکیده   
فصل اول
مقدمه و کلیات طرح پژوهش
بیان مساله   
سوالات تحقیق   
فرضیه  تحقیق
اهداف تحقیق   
سوابق تحقیق   
روش تحقيق
سازماندهی پژوهش   
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
مبحث اول :  واژه شناسی و مبانی حمایت از بزه دیده   
گفتار اول: واژه شناسی   
بند اول: تعریف سرپرست  
بند دوم: تعریف بی سرپرستی   
بند سوم: کودک صغیر و اقسام آن   
الف) کودک صغیر   
ب) اقسام صغیر   
گفتار دوم: تعریف کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست   
بند اول: زن بی سرپرست   
بند دوم: کودک بی سرپرست
بند سوم: خانواده بی سرپرست
گفتار سوم:  مفهوم بزه دیده   
بند اول: سیاست جنایی   
بند دوم: مبانی حمایت از بزه دیدگان   
بند سوم: مبنای هنجاری   
بند پنجم:  کوتاهی دولت‌ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه   
بند چهارم: الغای سیستم کیفری   
بند پنجم: تقلیل بزهکاری   
بند ششم: مبنای عقیدتی   
گفتار سوم:  گستره حمایت از بزه‌دیدگان   
بند اول: حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی   
بند دوم:  جنبش حمایت از بزه دیدگان در امریکا   
بند سوم: حمایت از بزه‌دیدگان در اروپا   
بند چهارم: جایگاه حمایت از بزه دیده گان در اعلامیه سازمان ملل   
گفتار چهارم: انواع بزه دیدگی   
بند اول: بزه ديدگي اوليه و ثانويه   
بند دوم: بزه ديدگي دوباره و مكرر   
بند سوم: بزه ديدگي فردي وگروهي   
فصل سوم
زنان و کودکان بزه دیده، چالشها، رویکردها و راهبردها
مبحث اول: زنان   
گفتار اول: رویکرد آسیب پذیري   
بند اول: تئوري انتخاب عقلانی  و زندگی روزمره   
بند دوم: عدم ادغام اجتماعی و بزه دیدگی   
گفتار دوم: بزه دیدگی زنان در جرایم جنسی   
بند اول: سبک زندگی زنان بزه دیده در جرایم جنسی   
بند دوم: فعالیت روزانه زنان بزه دیده در جرایم جنسی   
بند سوم: شتاب دهندگی زنان بزه دیده در جرایم جنسی   
الف) شتاب دهندگی فعال
ب) شتاب دهندگی منفعل
بند چهارم: نقش تقصیر و کوتاهی  زنان بزه دیده در جرایم جنسی   
بند پنجم: مسئولیت کارکردي زنان بزه دیده در جرایم جنسی   
مبحث دوم: زن و کودک در قوانین ماهوی و شکلی و اجرایی و حمایتی 
گفتار اول: نگاهی به زنان سرپرست خانوار و موضوع بزهدیدگی   
گفتار دوم: کودکان بزه دیده   
بند اول: مصادیق بارز ناامنی کودك در خانواده هاي ناسالم   
بند دوم: تدابیر قانونی در تأمین امنیت کودک در خانواده ناسالم
مبحث سوم: بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن از منظر حقوقی   
گفتار اول: قاچاق جنسي، توريسم جنسي و ازدواج اجباري كودكان  
بند اول: قاچاق و توريسم جنسي كودكان   
بند دوم: ازدواج اجباری   
بند سوم: هرزه نگاري و فحشاء اجباري كودكان   
الف) هرزه نگاری  
ب) فحشاي  اجباري كودكان   
گفتار دوم: سازوكارهاي مقابله با بردگي جنسي كودكان   
بند اول:سازوکارهای قانونی   
الف) تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشری   
ب) هماهنگ سازي قوانين داخلي با نظام بين المللي   
بند دوم: كشف و بازپروري   
بند سوم: حمایت انتظامی   
بند چهارم: حمایت پزشکی   
بند پنجم: حمایت حقوقی   
فصل چهارم
نقش سازمانهای حمایتی در بزه دیدگی زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست
مبحث اول: حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست   
گفتار اول: پيشگيري در نظام عدالت براي اطفال   
گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم   
بند اول: پيشگيري از جرم در رهنمودهاي سازمان ملل متحد   
بند دوم: پيشگيري اوليه و پيشگيري از تكرار جرم   
گفتار دوم: حمايت از حقوق زنان وكودكان در قوه قضائيه   
بند اول: شرح وظايف دفاتر حمايت از حقوق زنان و كودكان دادگستريهاي كل كشور
بند دوم) اقدامات دفاتر استاني حمايت از حقوق زنان و كودكان   
نتیجه گیری   
راهبردها و راهکارها «پیشنهادات»   
منابع   


دانلود فایل


download

تحقیق بررسی تاثیر سازمان های حمایتی در جلوگیری از بزهکاری زنان و کودکان,پایان نامه بزهکاری در زنان بی سرپرست,پروژه بزه دیدگی زنان و کودکان بدسرپرست,تحقیق بزهکاری در نظام کیفری ایران,مقاله بزهکاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

روانشناسی و علوم تربیتی

فوریتهای پزشکی در کودکان

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper