طرح درس مطالعات درس 8 چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

طرح درس مطالعات درس 8 چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان

طرح درس مطالعات درس 8 چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان

طرح-درس-مطالعات-درس-8-چرا-باید-همکاری-کنیم؟-پایه-سوم-دبستان

دانلود طرح درس مطالعات درس 8 چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان،
با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.

قسمتی از این طرح درس :
اهداف کلی
فراگیران بتواند بامفهوم همکاری اشنا شوند(شناختی)
فراگیران نسبت به همکاری با همکلاسی های خود ابرازعلاقه نشان دهند(عاطفی)   
فراگیران بااعضای گروه خود مشارکت وهمکاری داشته باشند(روانی-حرکتی)    
اهداف رفتاری
از فراگیران انتظارمی رود که درپایان درس بتوانتد:
1. واژه ی همکاری راتعریف نمایند(دانش-شناختی)
2.مفهوم همکاری راباذکرچند مثال توضیح دهند(درک وفهم-شناختی)
3.درگروه خود باهمدیگر همکاری کنند(کاربردی-شناختی)
4.وجه اشتراک همکاری درگروه های مختلف راپیداکرده ومقایسه کنند(تجزیه وتحلیل-شناختی)
5.مزایای همکاری رافهرست وارطبقه بندی نمایند(تجزیه وتحلیل-شناختی)
6.به سوالات معلم درباره این که چگونه بادیگران همکاری کنند پاسخ دهند.(ارزشیابی- شناختی)
7.انشایی درباره ی همکاری بنویسند(ترکیب-شناختی)
8.بادقت به سخنان معلم گوش کنند(دریافت-عاطفی)
9.به تصاویرداخل کتاب بخوبی نگاه میکنند(دریافت-عاطفی)
10.به سوال هایی که هنگام تدریس درمورد همکاری ازانان پرسیده میشود داوطلبانه پاسخ دهند(ارزش گذاری-عاطفی)
11.کارگروهی راباسعی وتلاش زیاد به بهترین وجه خود انجام دهند(سازماندهی-عاطفی)
12.نسبت به اطرافیان خودبی تفاوت نباشندودرشخصیت اوایجادمسئولیت رابرانگیزیم(تبلور-عاطفی)
13.مفهوم همکاری بادیدن تقسیم کاربین اعضای خانواده یادبگیرند(مشاهده وتقلید-روانی حرکتی)
14.بدون هیچ اجباروفشاری درانجام کارگروهی درمدرسه شرکت نمایند(عادی شدن-روانی حرکتی)
15.فعالیت ها را در مدت زمان معین وباکنترل موانع ممکن انجام دهند.(دقت در عمل-روانی و حرکتی)

این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
دانلود فایل


download

دانلود طرح درس مطالعات درس 8 چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان, طرح درس آماده مطالعات درس 8 چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان, طرح درس در مورد مطالعات درس 8 چرا باید همکاری کنیم؟ پایه سوم دبستان, طرح درس روزانه مطالعات درس 8 چرا باید همکاری ک,,,

طرح درس

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت

باید ها

سایر رشته های فنی مهندسی

باورها و باید ها

سایر رشته های فنی مهندسی

بازیهای دبستانی

سایر رشته های فنی مهندسی

طرح لوستر چینی

طرح لوستر و آباژور

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper