طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی

طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی

طرح-درس-مطالعات-اجتماعی-سوم-ابتدایی-درس-دوستی

دانلود طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.

قسمتی از این طرح درس :
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ : 
1 . ﻧﺎﻡ ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻭﺭﻕ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ )رفتاری)
2. ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖگ ﻓﺼﻠﻲ(رفتاری)
3-ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﺍ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ) .ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ  -
4- ( ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻨﺪ  )ﺣﻴﻄﻪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ  
-5 ( ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ -ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  )ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﺷﻨﺎﺧتی
( ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ  )ﺣﻴﻄﻪ ﻱ ﻋﺎﻃﻔﻲ  
اهداف رفتاری
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ – ﺑﺤﺚ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ – ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻲ – )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ – - ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰﻱ  ﻗﺼﻪ ﮔﻮﻳﻲ  -( it ( )ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ الگوها و روشهای تدریس

این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
دانلود فایل


download

دانلود طرح درس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی, طرح درس آماده مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی, طرح درس در مورد مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی, طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس دوستی, طرح درس سالانه , درس پژوهی مطالعات,,,

طرح درس

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت

دوستی

سایر رشته های فنی مهندسی

فارسی ششم دوستی

سایر رشته های علوم انسانی

فارسی ششم دبستان دوستی

سایر رشته های علوم انسانی

طرح لوستر چینی

طرح لوستر و آباژور

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper