تحقیق طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

تحقیق طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

تحقیق-طراحی-ارزیابی-و-اجرای-دورۀ-آموزش-پیشگیری-از-سوء-مصرف-مواد-مخدردانلود تحقیق با موضوع طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر  ،
در قالب Word و در 172 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب :
چکیده    
مقدمه   
فصل اول: طرح کلی تحقیق
بیان مسئله   
ضرورت    
اهداف تحقیق    
سؤالات و فرضیات    
تعاریف نظری اصطلاحات   
تعاریف عملیاتی اصطلاحات   
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ها
پیشگیری از مصرف مواد مخدر    
رویکرد ها و نظریه های پیشگیری    
نگرش مثبت به مواد مخدر    
نظریات سوء مصرف مواد مخدر    
رویکرد مهارت های زندگی    
رویکرد مهارت های زندگی    
برنامه های آموزش پیشگری در مدارس جهان    
انگلستان    
آمریکا    
کویت    
ایران    
دورۀ پیشنهادی آموزش فرد- مدار پیشگری از سوء مصرف مواد مخدر    
فصل سوم: روش شناسی
روش تحقیق   
جامعۀ آماری    
شیوۀ انجام طرح   
ابزار اندازه گیری    
شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات    
فصل جهارم: نتایج
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری    
محدودیت ها    
پیشنهاد ها    
منابع     

بخشی از متن تحقیق :

چکیده
طرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای  دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است. جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت  نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تأیید 5 نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید. روایی محتوایی آزمون با استفاده ازضریب توافق داوران (28 نفر از اساتید روان شناسی و مشاوره و عموماً با تجربۀ کار بالینی با معتادان) مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی (Pilot) بر روی 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده ازآلفای کرنباخ محاسبه شده و ضریب بدست آمده 733/0 می باشد. جهت اجرای دوره، 2 گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایۀ سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه پس از اجرای پیش آزمون بر روی گروه ها (نگرش سنج محقق ساخته)، دورۀ آموزشی طی 4 جلسه برای گروه آزمایشی برگزار گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss . 12 و با استفاده از آزمون های t مستقل وتحلیل کو واریانس مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت معنی دار در نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در گروه آزمایشی گواه از اثر بخشی دوره در ایجاد نگرش منفی به سوء مصرف مواد مخدر داشته است و از این رو دورۀ مذکور می تواند در سطح وسیع تر برای پیشگیری اولیه کاربرد داشته باشد....
دانلود فایل


تحقیق طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

تحقیق مواد مخدر ,تحقیق در مورد مواد مخدر ,دانلود تحقیق مواد مخدر ,پروژه مواد مخدر ,مقاله مواد مخدر ,پایان نامه پیرامون مواد مخدر ,تحقیق روانشناسی مواد مخدر ,تحقیق روانشناسی

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
روانشناسی و علوم تربیتی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
هایسنس HISENSE
سایر رشته های پزشکی
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید