تحقیق بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر زندگی و جوامع عشایری

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر زندگی و جوامع عشایری

تحقیق بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر زندگی و جوامع عشایری

تحقیق-بررسی-تاثیر-شاخص‌های-اقتصادی-و-اجتماعی-بر-زندگی-و-جوامع-عشایری

دانلود تحقیق با موضوع تاثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر زندگی و جوامع عشایری،
در قالب Word و در 44 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب:
چکیده
بیان مسئله و مبانی نظری
مبانی نظری پژوهش
 پیشینه پژوهش
شاخص‌ها و متغیرهای پژوهش
نتایج و بحث
الف) نتایج توصیفی پژوهش
نتایج استنباطی
- تحلیل مؤلفه‌های شاخص اجتماعی
- تحلیل مؤلفه‌های شاخص اقتصادی
نتیجه‌گیری
پیشنهاد‌ها
منابع
بخشی از متن:

چکیده:
 هرچند نسبتِ جمعیت عشایر، کمتر از جمعیت شهر و روستا است؛ لیکن جامعه عشایری ایران به‌عنوان یک واقعیت اجتماعی ـ اقتصادی، بخشی از ساختار تاریخی ـ سیاسی و فرهنگی و عضو فعال از پیکره جامعه ملی است و نقش آن‌ به‌ویژه در تأمین مواد پروتئینی و سایر فرآورده‌های لبنی قابل‌توجه است. در سده اخیر تحولات وسیعی به لحاظ اسکان و تداوم کوچ، به تبعیت از سیاست‌ها و رویکردهای مختلف برای این جامعه ایجادشده و موافقان و مخالفانی را با استدلال‌های متفاوت داشته است. بااین‌وجود بررسی و مطالعه علمی در خصوص شرایط این جوامع، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را در جهت توسعه پایدار آسان‌تر می‌نماید. در پژوهش حاضر که از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی است، سعی گردید به بررسی و مقایسه شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در دو گروه جامعه اسکان‌یافته و اسکان نیافته عشایری پرداخته شود. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ است. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه (260 نمونه) و روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی بوده است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، درصد و آزمون یومان ویتنی در محیط نرم‌افزاری SPSS تجزیه‌وتحلیل شده است. یافته‌های تحقیق بیانگر تفاوت قابل‌توجه بین دو گروه در شاخص‌های اجتماعی مانند مشارکت، آموزش، امنیت اجتماعی، بهداشت و درمان است؛ بااین‌وجود به لحاظ شاخص‌های اقتصادی ازجمله درآمد، مالکیت، اشتغال، میزان تولید و... تقریباً مشابه همدیگر هستند و تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین دو گروه اسکان‌یافته و اسکان نیافته وجود ندارد.
   
دانلود فایل


download

تحقیق بررسی تاثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر زندگی و جوامع عشایری,مقاله نقش عشایر در توسعه اقتصادی ایران,بررسی اقتصاد تولید عشایر,بررسی تطبیقی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی عشایر,ارزش اقتصادی سالانه عشایر,فعالیت های اقتصادی عشایر,ویژگی های اقتص,,,

برنامه ریزی شهری

طبقه بندی اقتصادی

سایر رشته های فنی مهندسی

امنیت جوانان، جوامع امن

سایر رشته های فنی مهندسی

سایت خبری پیشرفته php

طراحی وب و برنامه نویسی وب

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper