تحقیق بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

تحقیق بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي

تحقیق-بررسي-تأثير-آموزش-راهبردهاي-حل-مسأله-در-پيشرفت-رياضيدانلود تحقیق با موضوع بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي ،
در قالب Word و در 105 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه   
بيان مسئله   
ضرورت تحقيق   
اهداف تحقيق   
فرضيه‌هاي پژوهش   
تعريف اصطلاحات و متغيرها   
تعريف نظري راهبردهاي حل مسئله   
تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسئله   
متغيرهاي تحقيق   
متغير مستقل   
متغير وابسته   
متغيرهاي كنترل   
تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسأله (متغير مستقل)   
تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول)   
تعريف عملياتي نگرش نسبت به رياضي (متغير وابسته اول)   
تعريف نظري پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)   
تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي رياضيات (متغير وابسته دوم)   
فصل دوم: پيشينه و زمينه‌هاي نظري پژوهش
مقدمه   
الف) مباني نظري در زمينه موضوع تحقيق   
تعريف و ويژگيهاي مسئله و حل مسئله   
حل مسئله و انتقال يادگيري   
رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله   
راهبردهاي حل مسئله و فراشناخت   
نظريه‌هاي پيرامون حل مسئله   
حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايان    
حل مسئله از ديدگاه گشتالت   
رويكرد خبرپردازي به حل مسئله   
مراحل آموزش حل مسئله (الگوي دي چكووكرافورد)   
طرح جورج پوليا پيرامون حل مسئله   
مباني نظري در زمينه نگرش   
تعريف نگرش   
ويژگيها و ابعاد نگرش   
تغيير نگرش   
الگوهاي يادگيري تغيير نگرش   
الف) نظريه محرك – پاسخ   
نظريه هاولند   
ب) نظريه مشوقها و تعارضها   
الگوهاي شناختي تغيير نگرش   
الف) نظريه تعادل   
ب) نظريه توافق   
ج) نظريه همسازي شناختي   
د) نظريه قضاوت اجتماعي   
الگوهاي كاركردي   
نگرشها و آموزش و پرورش   
ب) يافته‌هاي پژوهش در زمينه موضوع تحقيق   
فصل سوم: روش تحقيق
روش تحقيق   
جامعه آماري    
نمونه و روش نمونه‌گيري   
ابزار پژوهش   
شيوه اجرا   
روش تجزيه و تحليل داده‌ها   
فصل چهارم: تحليل نتايج و بيان توصيفي يافته‌ها
4-1) مقدمه    
4-2) آزمون همتاسازي   
4-3) تحليل داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي   
4-4) تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطي   
الف) فرضيه اول   
ب) فرضيه دوم   
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
نتايج پژوهش   
محدوديتهاي پژوهش   
پيشنهادات به پژوهشگران   
ضمائم و پيوستها   
فهرست منابع فارسي   
فهرست منابع لاتين    
پرسشنامه پژوهش   
تكاليف ارائه شده   

بخشی از متن تحقیق :

چكيده:
در اين پژوهش تأثير روش آموزش راهبردهاي حل مسأله بر پيشرفت تحصيلي رياضيات و نگرش نسبت به رياضي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از: دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمايي مدارس شهرستان طارم در سال تحصيلي 82-81 كه نمره رياضي آنها در نيم سال اول كمتر از 12 بود. آزمودني‌هاي اين پژوهش به صورت تصادفي انتخاب شدند. به اين ترتيب كه از روي فهرست مدارس راهنمايي اين شهرستان يك مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شد. از آنجا كه اين مدرسه فقط داراي دو كلاس راهنمايي بود، دانش‌آموزان اين دو كلاس كه نمره رياضي نيم سال اولشان كمتر از 12 بود انتخاب و پيش‌آزمون مقياس نگرش سنج نسبت به رياضي بر روي آنها اجرا گرديد. در اين ميان 30 نفر به عنوان گروه آزمايش و گواه انتخاب شدند. سپس آموزش روش راهبردهاي حل مسأله بر روي گروه آزمايشي به اجرا درآمد (به مدت 7 جلسه) و در پايان يك آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي و نيز پس آزمون مقياس نگرش نسبت به رياضي بر روي دو گروه اجرا گرديد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده‌ها نشان داد كه اين روش پيشرفت تحصيلي گروه آزمايشي را در قياس با گروه گواه افزايش داد همچنين نگرش گروه آزمايش را هم نسبت به رياضيات بهبود بخشيد....
دانلود فایل


download

تحقیق حل مسأله در پيشرفت رياضي ,تحقیق در مورد حل مسأله در پيشرفت رياضي ,دانلود تحقیق حل مسأله در پيشرفت رياضي ,پروژه حل مسأله در پيشرفت رياضي ,مقاله حل مسأله در پيشرفت رياضي ,پایان نامه پیرامون حل مسأله در پيشرفت رياضي ,تحقیق روانشناسی حل مسأله در پ,,,

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق مديريت آموزشي

سایر گرایش های مدیریت

پاورپوینت مهارت حل مسأله

روانشناسی و علوم تربیتی

تصمیم گیری و حل مسأله

سایر رشته های فنی مهندسی

مهارت حل مسأله

سایر رشته های فنی مهندسی

منطق رياضي

کتاب ها ی کمک آموزشی

دانشمندان رياضي ايراني

سایر رشته های فنی مهندسی

رياضيات و قر آن

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

72 دیو

کتب علوم جفر و رمل

مجموعه علم جفر

کتب علوم جفر و رمل

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper