تحقیق تعيين دوره هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغراف

تحقیق تعيين دوره هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغراف

تحقیق-تعيين-دوره-هاي-هيدرولوژيكي-حوزه-آبخيز-كوشك-آباد-خراسان-رضوي-با-استفاده-از-سامانه-اطلاعات-جغرافدانلود تحقیق با موضوع تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي،
در قالب Word و در 32 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :

 چکيده:
يكي از مسائل مهم در طراحي سازه¬هاي آبي، معيارهاي هيدرولوژيكي مي¬باشد لذا توجه به دوره¬هاي هيدرولوژيكي حوزه¬ها، امري ضروري به نظر مي¬رسد. تحقيق حاضر به تعيين دوره¬هاي هيدرولوژيكي موجود در حوزه آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)، پرداخته است. بدين منظور پس از جمع¬آوري داده¬هاي ماهانه بارش، دما و دبي اوج لحظه¬اي ايستگاههاي موجود در منطقه مورد مطالعه، اقدام به انتخاب پايه زماني مشترك آماري، و كنترل كيفيت و همگني آمارهاي موجود براي هر ماه از سال بطور جداگانه از روش منحني جرم مضاعف گرديد. آنگاه پس از بازسازي و تكميل آمار ايستگاههاي ناقص به روش همبستگي و نسبت نرمال، مقادير متوسط بارندگي و دماي حوزه مورد مطالعه به روش ترسيم خطوط همباران و همدما در نرم¬افزار Arcviewبراي ماههاي مختلف سال محاسبه گرديد. از تنها ايستگاه هيدرومتري حوزه مورد مطالعه بنام كوشك¬آباد، مقادير دبي متوسط در ماههاي مختلف سال بصورت ميانگين حسابي محاسبه شد. به اين ترتيب، نتايج حاصله، بصورت دو منحني تغييرات بارش-دبي و بارش-دما (منحني آمبروترميك) در طول سال رسم گرديد. نتايج تحقيق با تحليل روند تغيير شيب منحني¬هاي مذكور نشان داد كه در حوزه آبخيز كوشك¬آباد سه دوره هيدرولوژيكي بهاره (فروردين تا تير)، تابستان-پاييزه (مرداد تا دي) و زمستانه (بهمن تا اسفند) قابل تشخيص مي¬باشد. لذا با تمركز عمليات مديريتي، سازه¬اي و بيولوژيكي بر اساس دوره¬هاي هيدرولوژيكي تعيين شده، ضمن دسترسي به اهداف پروژه¬هاي مختلف آبخيزداري، مهندسي رودخانه و كنترل سيلاب، مديريت منابع آب، مسائل بهداشتي، فاضلاب شهري و صنعتي، زمينه¬هاي زيست محيطي و غيره، افزايش قابل توجهي در مديريت بهينه آنها پيش¬بيني مي¬گردد.
واژگان کليدی: دوره¬هاي هيدرولوژيكي, بارش-دبي، بارش-دما، سامانه اطلاعات جغرافيايي، كوشك¬آباد، خراسان رضوی....
دانلود فایل


تحقیق تعيين دوره هاي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز كوشك آباد خراسان رضوي با استفاده از سامانه اطلاعات جغراف

هيدرولوژيكي , دانلود تحقیق هيدرولوژيكي , پاورپوینت هيدرولوژيكي , تحقیق در مورد هيدرولوژيكي , تحقیق درباره هيدرولوژيكي , تحقیق راجع به هيدرولوژيكي , تحقیق آماده هيدرولوژيكي , پاورپوینت در مورد هيدرولوژيكي , جغرافیا , دانش آموزی , درس

جغرافیا

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید