پروپوزال رشته حقوق گرایش خصوصی با موضوع اثر تعلیقی طرق فوق العاده شکایت

پروپوزال رشته حقوق گرایش خصوصی با موضوع اثر تعلیقی طرق فوق العاده شکایت

پروپوزال-رشته-حقوق-گرایش-خصوصی-با-موضوع-اثر-تعلیقی-طرق-فوق-العاده-شکایت

دانلود پروپوزال رشته حقوق گرایش خصوصی با موضوع اثر تعلیقی طرق فوق العاده شکایت
فرمت فایل : Word قابل ویرایش.
تعداد صفحه: 14

این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدۀ رشته حقوق گرایش خصوصی میباشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.
( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )

این پروپوزال شامل :
عنوان اصلی پروپوزال
جدول اطلاعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور
جدول اطلاعات مربوط به پروپوزال
تعریف مساله
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های اصلی و فرعی تحقیق
پیشینه تحقيق
ضروت انجام تحقيق
فرضيه های تحقیق
روش انجام تحقيق
منابع تحقیق
و ...

در ادامه به بخشی از این پروپوزال می‌پردازیم :
- سوابق تحقیق
(در اين بخش ضروري است به بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده دربارة موضوع، به ويژه با تاكيد بر مطالعات نظري مربوطه پرداخته شده و نتايج به دست آمده در داخل و خارج از كشور دربارة موضوع تحقيق به صورتي دسته‌بندي شده ارائه شوند. بديهي است معرفي نمونه‌هاي موردي پروژه‌هاي مشابه در اين بخش فاقد موضوعيت است و بايد در بخش پاياني پروپوزال ارائه شود.)
1- کریم زاده  احمد ، 1378، نظارت انتظامی نظام قضایی ، چاپ اول ، تهران ، روزنامه رسمی کشور : بند ب ماده 384 : چنان چه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجام به تأخیر خواهد افتاد، در خصوص احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی مورد اشاره، آنچه مسلم است فرجام خواهی مانع اجرای حکم نمی شود. بنابراین، از صدوردستور اجرا تا پایان عملیات اجرایی، اقدامات اجرایی بی هیچ وقفه و مانعی ، علی القاعده شروع شده و ادامه می یابد. این مطلب، هم با اصول کلی در فرجام خواهی به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت منطبق است و هم با صدر ماده که فرجام خواهی را سبب توقف اجرا حکم نمی داند. تنها در صورتی که محکوم علیه تأمین دهد، دادگاه قرار « تأخیر اجرای حکم » تا روشن شدن نتیجه فرجام خواهی صادر می نماید.این امر بدین معناست که اگر دادگاه بخواهد قرار تأخیر عملیات اجرایی را صادر کند مکلف است تأمین اخذ کند و صدور قرار تأخیر، بدون قرار تأمین، تخلف قضایی محسوب می شود. 
1-  مهاجری، علی، 1387، مبسوط آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران، فکر سان: بند الف ماده 437 آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد چنان چه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد بنابراین اگر حکم موضوع اعاده دادرسی غیر مالی باشد. مانند حکم طلاق یا تخلیه یا الزام به تنظیم سند رسمی ، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، اجرای حکم اصلی را متوقف می کند و به هیچ نحو، شروع یا ادامه عملیات اجرایی امکان پذیر نیست ، حتی اگرمحکوم له تأمین مناسب بسپارد ، نمی تواند اجرای حکم غیر مالی را از دادگاه بخواهد. زیرا رسیدگی دادگاه باید بر مبنای ضوابط و قواعد دادرسی مدنی باشد و در قانون آئین دادرسی مدنی چنین اقدامی تجویز نگردیده است .
2- پورمحمدی، منصور، 1340 ، اعاده دادرسی در امور مدنی، تهران ، بهنامی برخی از حقوقدانان پس از ذکر ماده 437 چنین استنباط می کنند با صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی ، اصل بر توقف عملیات اجرایی است مگر که محکوم به مالی باشد ومحکوم له تأمین مناسب جهت تداوم اجرای حکم سپرده باشد در هر حال اجرای حکم در صورتی متوقف می شود که اولاً عملیات اجرایی مختومه نشده باشد . ثانیاً محکوم علیه درخواست صدور قرار توقف عملیات  اجرایی را نماید.
3- مسیحی، مهرزاد، 1386، اعاده دادرسی درامور مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم براساس اصول کلی آئین دادرسی مدنی ، صدور قرار قبولی در اعاده دادرسی مانع اجرا حکم می گردد اما به نظر می رسد باید در هر دو نوع حکم ( مالی غیر مالی ) به تشخیص دادگاه با اخذ تأمین اجرای حکم امکان پذیر باشد و در احکامی مانند تخلیه یا خلع ید با توجه به امکان اعاده عملیات اجرایی و مشخص بودن میزان خسارت ، دادگاه باید بتواند با اخذ تأمین مناسب دستورشروع یا ادامه عملیات اجرایی را بدهد. در حالی که در مباحث قبل گفتیم که این امر امکان ندارد.

توضیحات مربوط به این پروپوزال :
- این پروپوزال کاملا استاندارد میباشد و مطابق اصول پروپوزال نویسی نگارش شده است.
- مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد.
- مناسب برای دانشجویانی که می‌خواهند با نگارش صحیح پروپوزال نویسی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوند.
دانلود فایل


پروپوزال رشته حقوق گرایش خصوصی با موضوع اثر تعلیقی طرق فوق العاده شکایت

پروپوزال رشته حقوق گرایش خصوصی, دانلود پروپوزال رشته حقوق گرایش خصوصی, روش تحقیق , کارشناسی ارشد , پروپوزال آماده رشته حقوق گرایش خصوصی, نمونه پروپوزال حقوق گرایش خصوصی, پروپوزال آماده حقوق گرایش خصوصی, پروپوزال روش تحقیق حقوق گرایش خصوصی, پروپوزال ح,,,

پروپوزال

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید