تحقیق شناخت شهرستان شیروان

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق شناخت شهرستان شیروان

تحقیق شناخت شهرستان شیروان

تحقیق-شناخت-شهرستان-شیرواندانلود تحقیق با موضوع  شناخت شهرستان شیروان،
در قالب Word و در 160 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :

مو قعيت جغرافيايي شهرستان شيروان:
شهرستان شيروان يكي از شهرستان هاي استان خراسان شمالي است با پهنه اي حدود 2279 كيلو متر مربع،در مسير شاهراه مشهد،گرگان ،تهران قرار دارد.
ازسمت شمال با جمهوري تركمنستان
از خاور با شهرستان قوچان،از باختر با بجنورداز جنوب با شهرستان اسفراين مجاور است.
شيروان با ارتفاع 1060 متر از سطح دريا قرار دارد.
فاصله ي زميني تا مشهد 188 كيلومتر،تا قوچان 60كيلومتر ،تا بجنورد 58 كيلومتر مي باشد.
شهرستان شيروان در تقسيمات كشوري سال 85،داراي سه بخش مركزي ،،سرحد،،قوشخانه است.بخش مركزي به مركزيت شيروان، سرحد به مركزيت لوجلي وقوشخانه به مركزيت ينگي قلعه عليا ست.
داراي دونقطه ي شهري بهنام شيروان ولوجلي ا ست،و8دهستان حومه ،زيارت، زوارم، سيوكانلو ،گليان ،تكمران ،جيرستان ،ينگي قلعه عليا مي باشد.
ويژگي هاي طبيعي:
الف: توپو گرافي
شهرستان شيروان كوهستاني مي باشد .
ارتفاعات جنوب شهرستان كه ادامه  رشته كوههاي البرز به سمت شرق مي باشدودر اين منطقه به نام الا داغ معروف هستند، جهت اين ارتفاعات شمال غرب به جنوب شرق هستندوبلندترين نقطه ي ان شاه جهان به ارتفاع3032 مي باشد.
-ارتفاعات شمال شهرستان كه دارا ي جهت شمال شرق جنوب شرق هستند و بنام كپه داغ  معروف مي باشند.بلندترين نقطه ان كوههاي كپه داغ با2965 متر وگليل با2625متر هستند.
-دشت شيروان كه به موازات كوههاي شمالي جنوبي به وجود امده ومراكز عمده جمعيتي از جمله شيروان دران قرار دارد.
اين دشت پست ترين منطقه شيروان با ارتفاع 1000 متر از سطح در ياست. وجهت ان شمال غرب جنوب شرق است.وضعيت ارتفاعات ودشت به نحوي است كه ارتباط شرقي غربي مراكز به سهولت انجام مي شود.وارتباط شمال جنوب ان مشكل است.
ساختمان پيچيده اين كوهستانها طوري است كه نفوذ در انها مشكل و حوادث تكنوتيك در انهامربوط به تداخل  سيستمهاي كوهستاني دراين ناحيه است كه اين قسمت از شمال خراسان را ناپايدار كرده وزلزله هاي مكرر شيروان قوچان ناشي از اين پديدهي طبيعي است.
ب-پوشش گياهي:
پوشش گياهي شهرستان اغلب به صورت استپ كوهستاني مي باشد.فقط در كوههاي سرداب سراني در شمال شهرستان وكوههاي جنوبي شهرستان بقاياي جنگلهاي گذشته را مي توان مشاهده كرد،كه امروزه مورد حفاظت قرار گرفته اند.همچنين منطقه حفاظت شده گليل با مساحت 27هزار هكتار ،در 70كيلومتري شمال شهرستان شيروان ودر حد مرزيايران تركمنستان قرار دارد.منطقه فوق از سال 50 تحت عنوان پارك ملي سرداب سراني تحت حفاظت بوده است.
اين منطقه داراي جنگلهاي تنك ارس ،سرو كوهي ومراتع سرسبز است.ديگر گياهان منطقه عبارتنداز كوكر،زرشك،زالزالك،سياتلو،زرد الوي كوهي؛.....همچنين گياهان صنعتي ودارويي شامل شيره باريچه ،گون، كتيرا،شيرشن بيان،خارشترو....مي باشند.
مراتع خوب در شمال وشمال شرقي ومراتع متوسط در جنوب ومراتع فقير در اطراف روستاها ودشت قرار دارند.
-مراتع:به وسعت 290020 هكتار معادل 3/85درصد از كل منابع شهرستان مي باشند
جنگلها:صرفا جنگل ارس مي باشد4/4درصد است.
ج- منابع اب:
داراي دو منبع اب سطحي وآبهاي زير زميني مي باشد.
اب سطحي:
رود اترك قلجق،هنامه زوارم گلياناز جمله رود خانه هاي شهرستان مي باشد....
دانلود فایل


download

شناخت شهرستان شیروان, دانلود تحقیق شناخت شهرستان شیروان, پاورپوینت شناخت شهرستان شیروان, تحقیق در مورد شناخت شهرستان شیروان, تحقیق درباره شناخت شهرستان شیروان, تحقیق راجع به شناخت شهرستان شیروان, تحقیق آماده شناخت شهرستان شیروان, پاورپوینت در مورد شن,,,

جغرافیا

شناخت الکتریسیته

سایر رشته های فنی مهندسی

شناخت انواع مواد مخدر

سایر رشته های فنی مهندسی

نیازهای روانشناختی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper