پاورپوینت کتابچه راهنمای بخش فک و صورت

پاورپوینت کتابچه راهنمای بخش فک و صورت

پاورپوینت-کتابچه-راهنمای-بخش-فک-و-صورت

دانلود پاورپوینت با موضوع کتابچه راهنمای بخش فک و صورت،
با فرمت ppt و در 150 اسلاید قابل ویرایش،

بخشی از پاورپوینت :
نحوه تقسيم كاري بخش:
   تقسيم كار به شرح ذيل توسط سرپرستار انجام مي گيرد:
شيفت صبح:
    تحويل گرفتن ترالي احيا، مخدرها، تحويل باليني يونيت بيماران ، وسايل اتاقها مانند يخچال و ساكشن ها، تحويل باليني بيماران و چگونگي انجام امور مربوط به بيماران از قبيل دارودرماني، سرم تراپي،ارسال آزمايشات و جواب آنها، آمادگي بيماران قبل از عمل، چك پرونده ها، چك تاريُُُِِِخ برانول ها، ست سرم ها، ميكروست ها، پانسمان ها، گلوكومتري ها، الكتروكارديوگرافي، انجام انواع گرافيها وسي تي اسكن ها طبق دستورات پزشك، چك علائم حياتي و ثبت آنها و اموال بخش با حضور نرس اجرايي توسط سرپرستار انجام مي گيرد.
وظايف سرپرستار در شيفت صبح:
    ثبت آمار بيماران و ارسال آن به واحد آمار، شركت در ويزيت پزشكان، چك دستورات بيماران بستري، تازه بستري، قبل و بعد از عمل و ثبت آنها در كاردكس صورتي، تهيه ليست عمل روز بعد وارسال آن به اتاق عمل، چك كمبودهاو وسايل و خرابي ها، شركت در جلسات دفتر پرستاري، شركت در جلسات آموزشي، هماهنگي جهت مشاوره هاي داخل وخارج بيمارستاني، ارسال گرافي ها و سي تي اسكن هاي انجام شده درشيفت هاي عصر و شب جهت ريپورت، جوابگويي به پزشكان، ارباب رجوع، تقسيم كار كمك بهياران و خدمات، درآوردن ليست اضافه كاري ها، كارانه ها و نظارت كلي به كار كليه پرسنل و جوابگويي به مشكلات ناشي از نوع كاركرد، رفتار، اخلاق و... پرسنل به مافوق و پزشكان، دادن نسخه جهت داروهايي كه در مركز موجود نيست به بيماران، ارسال نمونه بيوپسي و پيگيري جواب آن، يادآوري به بيماران درحال ترخيص جهت فالوآپ منظم در روزهاي يادشده، هماهنگي جهت فرستادن بيمار به دانشكده دندانپزشكي براي انجام OPG و يا كشيدن دندان، پيگيري سمپاشي ها به طور منظم، ارسال درخواست پرونده قبلي.
وظايف نرس اجرايي در شيفت صبح:
  بعد از تحويل گرفتن باليني بخش و بيماران همراه با سرپرستار، وظايف نرس اجرايي به شرح ذيل آغاز مي شود.
   ثبت رژيم غذايي بيماران برحسب موقعيت بيمار، كارهاي مربوط به ترخيص ازقبيل چك تمامي خدمات ارائه شده درطول زمان بستري و ثبت آنها در سيستم HIS و حذف يا اضافه كردن خدمات ارائه شده براي جلوگيري از كسورات و كنترل چك ليست و نصب در پرونده.
    جهت بيماران تازه بستري: تشكيل پرونده، درآوردن Lable مشخصات و چسباندن آن در كل برگ هاي پرونده و نرسينگ نوت.
    درمورد بيماران طب تسكيني: چك رويت كارشناسان بيمه و داشتن يك برگ از دفترچه بيمار روي پرونده و هماهنگي با اتاق عمل جهت اطلاع رساني، ثبت ليست داروهاي موردنياز هربيمار و اطلاع به داروخانه، نوشتن كاردكس آبي از روي كاردكس صورتي، اطلاع به سرپرستار در مورد داروهايي كه در داروخانه مركز موجود نيست جهت دادن نسخه و پيگيري تهيه آن،
   ثبت مخدرها وتنظيم برگه مخدرها وچك برگه هاي نوشته شده درشيفت هاي قبلي، ارسال برگه درخواست لوازم كه از طريق اتاق عمل در پرونده بيمار نصب شده است به كارپردازي، مديريت وحسابداري براي ترخيص به موقع بيمار واخذ هزينه هاي مربوطه، چك برگه هاي چارت پرستاري بالاي سربيمار روزانه، كنترل آي وي لاين ها از نظر نشت، فلبيت و تاريخ، چك تاريخ ست سرم ها و ميكروست هاي بالاي سر بيمار، سرم تراپي ها، انجام پانسمان ها، الكتروكارديوگرافي براي بيماران تازه بستري بالاي40سال وسابقه Smoking ، آماده سازي داروهاي ساعت am9، md12، pm1 واجراي آنها و ثبت در چارت پرستاري، گرفتن علائم حياتي بيماران، خونگيري از بيماران تازه بستري و يا موارد ديگري مثل چك اوره و كراتينين در بيماراني كه آمپول جنتامايسين وريدي دريافت مي كنند وCBC روزانه دربيماران آبسه فكي و ... ، هماهنگي با اتاق عمل جهت بيماران كنترل درد و طب تسكيني .
    به دليل تك نرسه بودن شيفت هاي عصر و شب، كليه موارد يادشده توسط همان يك نفر انجام مي شود.

تقسيم كاري كمك بهيار:
   تحويل گرفتن شيفت به شيفت ست پانسمان ها، يونيت بيماران، تعداد پتوها، ساكشن دستي، ويلچر، برانكارد، پايه سرم ها، چك تلويزيون هاي اتاق ها، يخچال اتاق ها و...
    به دليل اينكه دربيشتر شيفت هاي صبح،كمك بهياردوم جهت همكاري به بخش هاي موردلزوم از طرف دفتر پرستاري اعزام مي شود شيفت صبح كار با يك نفر كمك بهيار اداره مي شود.
    - بردن پرونده هاي ترخيص به واحد ترخيص و داروخانه
    - بردن درخواست هاي پرونده هاي قبلي به بايگاني و تحويل گرفتن پرونده و تحويل آن به سرپرستار
    - بردن نمونه هاي پاراكلينيكي به آزمايشگاه و بانك خون
    - تحويل گرفتن داروها از داروخانه طبق برگه تايپ شده و تحويل به نرس بخش
    - بردن برگ مخدرها و تحويل گرفتن آنها و تحويل آنها به نرس بخش درحضور سرپرستار
    - بردن گرافي ها و اسكن ها جهت ريپورت و پيگيري و تحويل گرفتن آنها
    - بردن بيماران بدون همراه به دانشكده دندانپزشكي جهت انجام امورات محوله
    - بردن بيماران جهت گرافي و اسكن و سونوگرافي
    - تحويل بيماران بستري اورژانسي به اتاق عمل و تحويل گرفتن بيمار از اتاق عمل
    - پگ ست هاي پانسمان و تحويل آن ها به CSR و تحويل گرفتن آنها از CSR
دانلود فایل


پاورپوینت کتابچه راهنمای بخش فک و صورت

پزشکی , پرستاری , کتابچه راهنمای بخش فک و صورت, دانلود پاورپوینت کتابچه راهنمای بخش فک و صورت, پاورپوینت در مورد کتابچه راهنمای بخش فک و صورت, تحقیق کتابچه راهنمای بخش فک و صورت, پاورپوینت درباره کتابچه راهنمای بخش فک و صورت, پاورپوینت راجع به کتابچه,,,

پرستاری

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید