تحقیق مكانيابي زيرحوزههاي موثر بر دبي اوج و حجم سيل بهاره با استفاده از مدل HEC

تحقیق مكانيابي زيرحوزههاي موثر بر دبي اوج و حجم سيل بهاره با استفاده از مدل HEC

تحقیق-مكانيابي-زيرحوزههاي-موثر-بر-دبي-اوج-و-حجم-سيل-بهاره-با-استفاده-از-مدل-hecدانلود تحقیق با موضوع مكانيابي زيرحوزههاي موثر بر دبي اوج و حجم سيل بهاره با استفاده از مدل HEC،
در قالب Word و در 36 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :

چکيده
كشور ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي، در اكثر مناطق، از اقليمي خشك و نيمه خشك برخوردار بوده كه همه ساله با وقوع سيلابهاي فصلي با خسارتهاي جبران¬ناپذيري مواجه است. تحقيق حاضر به مكان¬يابي زيرحوز¬هاي موثر بر دبي اوج و حجم سيل، و اولويت¬بندي مكاني سيل¬خيزي زيرحوزه¬هاي آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از مدل HEC-HMS،   در دوره هيدرولوژيكي بهاره پرداخته است. در اين تحقيق پس از تهيه اطلاعات مورد نياز براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش شبيه¬سازي هيدرولوژيكي SCS در تبديل رابطه بارش-رواناب در سطح زيرحوزه¬ها و نيز رونديابي آبراهه¬هاي اصلي به روش ماسكينگام به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه استفاده شد. بنابراين اولويت¬بندي زيرحوز¬ه¬ها از نظر سيل¬خيزي با كاربرد مدل HEC-HMS محاسبه شده و واسنجي لازم براي پارامترهايي چون تلفات اوليه، شماره منحني و زمان تاخير در دوره هيدرولوژيكي بهاره صورت گرفت. سپس با حذف متوالي و يك به يك زيرحوزه¬ها از فرايند رونديابي داخل حوزه، زيرحوزه¬ها بر اساس ميزان مشاركت در دبي اوج و حجم سيل خروجي حوزه، اولويت¬بندي گرديدند. نتايج تحقيق نشان داد از محل خروجي حوزه به طرف بالادست و بخش¬هاي مياني حوزه، تاثير زيرحوزه¬ها در دبي اوج سيل و حجم سيل خروجي كل حوزه، افزايش مي¬يابد. همچنين ميزان مشاركت زيرحوزه¬ها در سيل خروجي حوزه و حتي بزرگي و كوچكي دبي و حجم سيل زيرحوزه¬ها، به مساحت آنها بستگي ندارد. به اين ترتيب، ارتباط بين سيل و مشاركت سيل زيرحوزه¬ها با مساحت آنها غير خطي است. لذا با تمركز عمليات آبخيزداري و كنترل سيلاب بر اساس اولويت¬ها و مناطق تعيين شده، ضمن دسترسي به اهداف تحقيق، در هزينه¬هاي اجرائي، كاهش قابل توجهي پيش¬بيني مي¬گردد....
دانلود فایل


تحقیق مكانيابي زيرحوزههاي موثر بر دبي اوج و حجم سيل بهاره با استفاده از مدل HEC

تحقیق, مكانيابي, زيرحوزههاي, موثر, بر, دبي, اوج, و, حجم, سيل, بهاره, با, استفاده, از, مدل, HEC

جغرافیا

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید