تحقیق مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف

تحقیق مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف

تحقیق-مقايسه-اولويت-بندي-زماني-سيل-خيزي-در-دوره-هاي-هيدرولوژيكي-مختلفدانلود تحقیق با موضوع مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف،
در قالب Word و در 35 صفحه قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق :

چکيده
يكي از مسائل مهم و اساسي كه امروزه اكثر كشورها با آن مواجه بوده و هستند، خسارت¬هاي ناشي از سيل مي¬باشد. براي پيشگيري و مهار سيل از طريق شناسايي مناطق سيل¬خيز، از راهکارهاي مختلفي استفاده مي-شود. به دليل اينكه اکثر حوزه¬هاي آبخيز داراي فصول سيل¬خيزي متفاوتي مي¬باشند، تحقيق حاضر به مقايسه اولويت¬بندي زماني سيل¬خيزي زيرحوز¬هاي آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از مدل HEC-HMS، پرداخته است. در اين تحقيق پس از شناسايي دوره¬هاي هيدرولوژيكي موجود در منطقه و تهيه اطلاعات مورد نياز براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش شبيه¬سازي هيدرولوژيكي SCS در تبديل رابطه بارش-رواناب در سطح زيرحوزه¬ها و نيز رونديابي آبراهه¬هاي اصلي به روش ماسكينگام به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه استفاده شد. اولويت¬بندي زيرحوز¬ه¬ها از نظر سيل¬خيزي در دو دوره هيدرولوژيكي بهاره و تابستان-پاييزه با كاربرد مدل HEC-HMS محاسبه شده و واسنجي لازم براي پارامترهايي چون تلفات اوليه، شماره منحني و زمان تاخير در هر دوره هيدرولوژيكي صورت گرفت. سپس با حذف متوالي و يك به يك زيرحوزه¬ها از فرايند رونديابي داخل حوزه، زيرحوزه¬ها بر اساس ميزان مشاركت در دبي اوج و حجم سيل خروجي حوزه، در هر دوره هيدرولوژيكي اولويت¬بندي گرديدند. براي بيان معني¬دار بودن و يا عدم معني¬داري اختلافات زماني در اولويت¬بندي زيرحوزه¬ها، از آزمون آماري تي-تست جفتي استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه تغييرات درصد مشاركت دبي اوج و حجم سيل زيرحوزه¬ها در خروجي انتهاي حوزه، در زمان¬هاي متفاوت معني¬دار مي¬باشد....
دانلود فایل


download

هيدرولوژيكي , دانلود تحقیق هيدرولوژيكي , پاورپوینت هيدرولوژيكي , تحقیق در مورد هيدرولوژيكي , تحقیق درباره هيدرولوژيكي , تحقیق راجع به هيدرولوژيكي , تحقیق آماده هيدرولوژيكي , پاورپوینت در مورد هيدرولوژيكي , جغرافیا , دانش آموزی , درس

جغرافیا

نحوه زمان بندي فعاليت

سایر رشته های علوم پایه

خوشه‌بندي مقيد

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق بالندگي سازماني

سایر گرایش های مدیریت

برنامه ريزي زماني

سایر رشته های فنی مهندسی

شبه پتانسيل فوق هموار

سایر رشته های فنی مهندسی

حاصلخيزي درياچه‌ها

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper