نقش ديوان عالی کشور در تضمین رعایت حقوق شهروندی

نقش ديوان عالی کشور در تضمین رعایت حقوق شهروندی

نقش-ديوان-عالی-کشور-در-تضمین-رعایت-حقوق-شهروندی

اقتضاي عدالت آن است كه در جامعه نهادهايي عهده دار نظارت قضايي براعمال دولت باشند تا بدين وسيله

از خودسري و تعدي مأموران و سازمان هاي دولتي جلوگيري و آزادي و حقوق شهروندان را تضمين كند. به

همين دليل در قانون اساسي اصول متعددي در مورد حقوق شهروندي تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد

كه در اصل 173 قانون اساسي در راستاي تضمين حقوق شهروندي به تشكيل ديوان عدالت اداري پرداخته

است. در رويكرد شهروند محور ديوان عالی؛ دادگاه هاي اداري و قضات بيشتر به دنبال صيانت از

حقوق و آزادي شهروندان هستند و فلسفه وجودي آن حدود زيادي در پي نقش ديوان عالی کشور در تضمین رعایت حقوق شهروندی
حقوق شهروندي, نظارت قضايي, ديوان عالی, قانون اساسي

حقوق

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
مجموعه تصاویر شاتر استوک
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید