تحقیق کار تحقیقی شكنجه و مجازات آن

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق کار تحقیقی شكنجه و مجازات آن

تحقیق کار تحقیقی شكنجه و مجازات آن

تحقیق-کار-تحقیقی-شكنجه-و-مجازات-آن

مقدمه:
پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اهميت آرمانهاي مشتركي كه در اين اعلاميه تبلور يافته بود، اعضاي جامعة بين المللي را بر آن داشت تا كوششهاي مجدانه خود را به منظور واقعيت بخشيدن به اصول مندرج در آن به كار گيرند. از آنجا كه حفظ حقوق و احترام آزاديهايي كه به موجب اين اعلاميه به تمام دولتهاي جهان توصيه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بيشتر مسئوليتهاي بس خيطرتر در قبال جامعه جهاني و همه كساني بود كه آرزو مي كردند بزرگداشت مقام بشر شرايط مساعدي براي برخورداري از اين حقوق و آزاديها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابير اجرايي و تبين موازين اين اعلاميه بيش از پيش احساس گرديد.
در طول اين مدت سازمان ملل متحد با تدوين و تصويب يك سلسله قراردادهاي بين المللي كه نوعاً ضامن اجراي مقررات اعلاميه مي باشد كوشيده است ترتيباتي براي نظارت بين المللي پيش بيني كند تا حمايت از حقوق بشر همانگونه كه انتظار ميرود از عوالم پندار و آرزوهاي ديرينه به دنيا واقعيتهاي امروز راه يابد. شك نيست كه بشر براي رسيدن به اين مقصود راه درازي در پيش دارد، زيرا بنياد جامعه بين المللي در شكل كنوني آن بر پايه تعاون و همكاري نهاده شده و تساوي حاكميت دولتها مانع از آن است كه بتوان، همانند آنچه در نظام داخلي كشورها معمول است، بر ميزان تعهد دولتها در اجراي قوانين نظارت موثر داشت. به ويژه همانگونه كه در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هيچ يك از مقررات اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي دارد در اموري كه ذاتاً مربوط به صلاحيت ملي يك كشور است مداخله كند»، اساساً چنين به نظر مي آيد كه مساله چگونگي رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغاير باشد، جزو صلاحيت ملي آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در اين رشته امور بر حذر شده است. ولي سازمان ملل در عمل نشان داده است كه دست كم اگر در يك رشته مسائل محدوديتي با عنوان «صلاحيت ملي» احساس نمي كند، دقيقاً در مسائلي است كه به نقض حقوق بشر مربوط ميشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غير مواردي كه دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بين المللي را پذيرفته اند، عموماً در قالب مذاكرات مجمع عمومي و متعاقب آن توصيه هاي اين مجمع به دولتها اظهار ميشود. بنابراين ، سازمان ملل متحد، اعم از آنكه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعايت مقررات اعلاميه موكداً ملزم ببينند يا نه، صلاحيت خود را در اين زمينه گسترش داده است و حتي مداخله خود را به منظور تشويق دولتها به رعايت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (بند 3 ماده 55 منشور) موجه مي داند.

فهرست:
مقدمه
مجازات
الف) تعريف
 ب) تقسيم مجازات
اول: تقسيم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن
دوم: تقسيم مجازات بر اساس اختيار و عدم اختيار قاضى در تقليل و تشديد
سوم: تقسيم مجازات از جهت معيّن و مقدّر بودن
چهارم: تقسيم مجازاتها بر حسب ماهيت و محل اجراى آنه
پنجم: تقسيم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه
 ج) اهداف مجازات
د) ميزان مجازات
ه) شركت و معاونت در جرم
سقوط مجازات
الف) فوت محكوم
ب) انكار پس از اقرار به زناى موجب قتل يا رجم
ج) توبه
د) فرار از حفره در رجم اقرار
ه) گذشت شاكى در جرائم خصوصى
سابقه تاریخی کنوانسیون 1984
نظام كيفري منع شكنجه
الف ـ منشاء قرارداد 1984
ب . تعريف شكنجه
1 . ركن مادي :
2 . شخصيت شكنجه گر:
3 ـ شخصيت مجني عليه :
4 . ركن معنوي
ج . صلاحيت قضايي
د . بازداشت ، تحقيقات مقدماتي و معاضدت قضايي
هـ ـ تعقيب
و . استرداد
ز . پيشگيري
ح . جبران خسارت
نتيجه گيري
منابع


این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :33
دانلود فایل


download

حقوق جزایی,تحقیق درباره شکنجه,تحقیق در مورد شکنجه,مقاله شکنجه,دانلود تحقیق حقوق,مجازات شکنجه,تحقیق درباره مجازات شکنجه,تحقیق شكنجه و مجازات ,کار تحقیقی شكنجه و مجازات ,مقاله شكنجه و مجازات ,پروژه شكنجه و مجازات ,تحقیق در مورد شكنج

حقوق

شكنجه 70 ص

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق حقوق و مجازات

روانشناسی و علوم تربیتی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper