بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال

بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال

بررسی-عوامل-اجتماعی-اقتصادی-موثر-برگرایش-زنان-به-اشتغال

مقدمه:
اشتغال زنان كه بيش از هر چيز به سبب نيازهاي اقتصادي پديد آمده است پس از بروز جنگهاي دراز مدت در مغرب زمين و كمبود نيروي انساني دامنة وسيعي پيدا كرده است و با بكار گرفتن زنان در واحدهاي توليدي، زمينة اجتماعي اشتغال آنان در عرصه هاي گوناگون فراهم آمد. اگر چه دگرگونيهاي بنيادي كه در اتباط با زنان اتفاق افتاده است منجر به تحول نقش و جايگاه اجتماعي آنان در بخشهايي از جامعه شده و زن را به حوزه اي وارد نموده كه قبلاً تحت نفوذ و سلطة مردان بوده است. لكن اين تحول در موقعيت اجتماعي هنوز نتوانسته است موقعيت نابرابر زن و م رد در خانواده را دگرگون سازد؛ تا جايي كه زنان فشارهاي مضاعفي را به دليل ايفاي نقش هاي چندگانه تجربه مي كنند و به عبارت ديگر اين تحولات نتوانسته روابط اقتدار گرايانه و نابرابر بين زن و شوهر را به مرد واگزار كند و زن بتواند در تصميم گيريهاي مرتبط با خانواده نقش و حضور موثري داشته و در نهايت بتواند روابط خود با ديگر اعضاء را بر اساس احترام متقابل تنظيم كند.
اشتغال از دیدگاه کلان اقتصادی از جنبه های مختلفی همچون درآمد زایی ، تولید و کارآفرینی توسعه دانش و فناوری و غیره اهمیت دارد. واز دیدگاه اجتماعی نیز به انسان منزلت ،جایگاه و موقعیت اجتماعی و حس اعتماد به نفس می بخشد.(پاسبان ،154:1385)


فهرست:

فصـل اول
طرح تحـقیق

1-1-مقدمه:
2-1بیان مسئله:
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق :
4-1 اهداف کلی:
5-1 اهداف جزئی:
6-1 سوال کلی:
7-1سوال جزئی:
8-1 متغیرمستقل:
9-1 متغیروابسته:
10-1 پیشینه (ادبیات تحقیق)
فصـل دوم
مبانی نظری تحـقیق

1-2 مبانی نظری:
1-2-1نظریه کشمکش:
1-2-2 نظریه سرمایه انسانی :
1-2-3دیدگاه پارسونز:
1-2-4دیدگاه گاتگ:
1-2-5 نظریه نئوکلاسیک ها :
1-2-6 مبانی عقلی اشتغال زنان:
1-2-7 نظریات فمنیستی:
1-2-7-1فمينيسمماركسيستي:
1-2-7-2فمينيسمرادیکال :
1-2-7-3فمينيسمسوسیالیستی:
1-2-7-4 فمينيسم لیبرال:
1-2-8 نظریه تفکیک بازار کار:
1-2-9نظریه انتخاب عقلانی:
1-2-10دیدگاه گیدنز :
1-2-11دیدگاه اسلام:
1-2-13چارچوب نظری:
1-2-14 انگیزه¬ها و عوامل اشتغال زنان
1-2-15 آثار مثبت اشتغال زن:
2-ارتقاء سطح فرهنگی خانواده:
3-افزایش رفاه خانواده:
4-بهبود موقعیت فرزندان:
5-کاهش نرخ باروری:
6-رضایت روحی و روانی:
1-2-16 اثرات منفی اشتغال زنان:
1-کاهش ارتباط با اعضای خانواده:
2- مشکلات عاطفی و تحصیلی فرزندان:
3- خستگی بواسطه کار مضاعف خانه و خارج از منزل:
5-نارضایتی شوهران:
1-2-17 تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:
1-2-18 فرضیات تحقیق:
فصـل سوم
روش شناسی تحـقیق

1-3روش تحقیق:
1-3-1-جامعه آماری:
1-3-2-حجم نمونه:
1-3-3 واحد آماری:
1-3-4-شیوه نمونه گیری:
1-3-5-ابزار اندازه گیری:
1-3-6-شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات:
-3-7-روایی و پایایی :
1-3-8- اعتبار سنجه‌ها:
1-3-9-  انواع اعتبار:
1-3-10- پایایی سنجه‌ها
1-3-11 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق:
1-3-11-1درآمد:
2-3-11-2 تحصیلات:
3-3-11-3 جنس:
4-3-11-4سن:
5-3-11-5 منزلت اجتماعی
6-3-11-6 نیاز مالی
7-3-11-7 استقلال مالی
منابع و ماخذ:

دانلود فایل


بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال

تحقیق بررسی عوامل اجتماعی,اشتغال زنان از دیدگاه اسلام,نظریات فمنیستی,عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برگرایش زنان به اشتغال,عوامل موثر اشتغال زنان , اشتغال زنان ,گرایش زنان به اشتغال,علل اشتغال زنان,دانلود رایگان تحقیق,دانلود رایگان پروژه,دانلود

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
روانشناسی و علوم تربیتی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
مجموعه تصاویر شاتر استوک
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید