بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

بررسی-ترتیبات-امنیتی-خلیج-فارس-1990-1970

طرح موضوع :
خلیج فارس همواره در طول تاریخ خود جاذبه هایی داشته است که مورد توجه دیگران قرار          می گرفت. این جاذبه ها در طی تاریخ متغیر بوده است. زمانی که تجارت و بازرگانی در رأس اولویت های دیگر کشورها بود خلیج فارس آنقدر ثروت و بازار مصرف داشت که مورد طمع دیگران قرار گیرد و سپس اروپائیان را یکی پس از دیگری روانه منطقه سازد و بعضی کشورهای منطقه خلیج فارس را صحنه تاخت و تاز و رقابت برای تسلط بر منطقه قرار دهند.
کشف ثروتهای بیکران و افسانه ای هند اهمیت خلیج فارس را دو چندان کرد و این بار علاوه بر موقعیت تجاری و بازرگانی خود، خلیج فارس به یک موقعیت استراتژیک و معبر آسان دسترسی به هند و حفاظت از آن تبدیل گشت. تا جائیکه بخشی از دوران طولانی رقابت ها در منطقه خلیج فارس بخاطر حفاظت و امنیت شبه قاره هند بود.
در طی نیمه دوم قرن 19 عامل دیگری بر اهمیت خلیج فارس افزود و بار دیگر نظر همگان را متوجه این منطقه ساخت. این عامل کشف ذخائر عظیم نفتی از یک طرف و وابستگی روز افزون دنیای صنعتی به این ماده حیاتی از طرف دیگر بود به طوری که تمامی دنیا را درگیر موضوعات امنیتی خلیج فارس کرد و همچنان که وابستگی به نفت بیشتر می شد حساسیت نسبت به تحولات و حتی سیاست گذاریها در این منطقه بیشتر می گردید.
این وابستگی زمانی روشنتر می گردد که بدانیم خلیج فارس با 565 میلیارد بشکه ذخائر نفتی، 63% کل ذخائر شناخته شده نفتی را در دل خود جای داده است. خلیج فارس علاوه بر نفت به لحاظ ذخائر گازی نیز دارای اهمیت است؛ به طوری که دارای7/30 تریلیون متر مکعب ذخیره گازی است که معادل 5/28% کل ذخائر کشف شده گاز طبیعی جهان است.
تحولات دنیا در دوران کنونی بر ارزش منطقه روز بروز می افزاید و این تحولات را می توان اول در زمینه جانشینی انرژی مورد بحث قرار داد. باید گفت دنیا تا کنون به یک جایگزین ارزان که توان رقابت با نفت را داشته باشد دست نیافته است و لااقل تا چند دهه دیگر چنین خواهد بود. دوم اینکه در زمینه تناسب بین رشد جمعیت و میزان کشف انرژی، این تناسب هر چه بیشتر به زیان انرژی پیش می رود به طوری که سالانه حدود 80 میلیون نفر به جمعیت دنیا افزوده می شود و این افزایش جمعیت به معنای افزایش مصرف انرژی است، و افزایش انرژی با نرخ رشد جمعیت حتی با تکنولوژیهای پیشرفته غیر قابل تصور است. سوم اینکه این ماده حیاتی در بقیه جاهای دنیا به سرعت در حال اتمام است و یا اینکه هزینه کشف و استخراج آن بسیار بالاست، در حالیکه در منطقه خلیج فارس این ماده نفتی به وفور و به آسانی بدست می آید و همین عامل علاقمندی به دسترسی به منابع نفتی منطقه را افزایش می دهد.
در نتیجه عوامل فوق امروزه امنیت خلیج فارس به دلمشغولی اصلی تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت تبدیل شده است و همین امر باعث شده تا تلاشهای زیادی برای ایجاد یک سیستم امنیتی در خلیج فارس که مساوی با دسترسی آسان، مطمئن، و با قیمت مناسب به نفت است صورت گیرد. هر چند که این ثبات در مواردی به زیان تولید کنندگان و یا حتی به بهای دخالت در امور داخلی آنها تمام شده است. هدف این تحقیق بررسی تلاشهایی است که از دهه  70 م. تا زمان حال برای ایجاد سیستمهای امنیتی در منطقه صورت گرفته است. در این بررسی سعی شده است بنا به موقعیت و شرایط زمانی عوامل دخیل در امنیت خلیج فارس روشن گردد و در این راستا نقش عوامل داخلی و خارجی دخیل در امنیت و در حقیقت گستره موضوعات امنیتی خلیج فارس روشن گردد. با این هدف که نقش عوامل فرامنطقه ای و ارتباط آنها با عوامل درون منطقه ای در ایجاد یک سیستم منطقه ای مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. به عبارت دیگر این تحقیق میزان تاثیر گذاری قدرتهای خارجی بر تحولات امنیتی خلیج فارس را مورد بحث قرار می دهد و در هر کدام از سیستمهای امنیتی که طی دهه های70 و80 م. شکل گرفته است به نحوه دخالت عامل خارجی، ارتباط آنها با کشورهای منطقه، دل نگرانی های آنها، و تلاش برای ایجاد یک سیستم امنیتی و خصوصاً نقش کشورهای منطقه در ایجاد این نظام امنیتی پرداخته می شود. اصلی ترین موضوع بحث، دلایل ناکامی و فروپاشی طرحهای امنیتی در منطقه است که علیرغم احساس نیاز منطقه به این سیستم امنیتی، چرا این طرحها هیچکدام نتوانسته اند امنیت منطقه را برقرار سازند و هر گاه با بحران یا خطری جدی روبرو شده اند ناکارآمدی خود را نشان داده اند و در حقیقت هر کدام از این نظامها به محض برخورد با اولین بحران و تهدید بلافاصله فروپاشیده و زمینه ظهور یک نظام امنیتی دیگر را مهیا کرده است.


فهرست:
فصل اول
طرح مسأله          
علل انتخاب موضوع          
ادبیات موجود      
سوال اصلی تحقیق
سوالات فرعی      
مفروض(های) تحقیق         
فرضیه(های) تحقیق           
مفاهیم    
روش تحقیق        
سازماندهی تحقیق  
موانع تحقیق        
فصل دوم: مباحث تئوریک امنیت و چارچوب نظری تحقیق
بنیانهای مفهومی و تئوریک امنیت     
تعریف امنیت       
نظامهای امنیتی    
ویژگیهای امنیت   
الف)تجزیه ناپذیری امنیت    
ب) ذهنی بودن امنیت         
رهیافت امنیتی      
 الف) دیدگاه رئالیسم نسبت به امنیت    
 ب)رهیافت ایده آلیستی یا لیبرالیستی امنیت       
  ابعاد داخلی امنیت
 ابعاد اقتصادی امنیت         
 ابعاد زیست محیطی امنیت  
 دیدگاه سوم درارتباط با امنیتintegrated approach     
 استراتژیهای امنیتی           
استراتژیهای امنیتی بعد از جنگ سرد  
مکاتب امنیتی بدیل برای امنیت خلیج فارس       
چارچوبهای آلترناتیو          
آیا پیوند های چند جانبه صلح و ثبات را تضمین می کند؟   
اقدامات امنیتی      
دستور کار جدید    
منابع فصل دوم     
فصل سوم: سوابق طرحهای امنیتی
نظام امنیت ایرانی 
نظام امنیتی انگلستان یا دوران صلح بریتانیایی   
تحولات مفاهیم امنیتی و طرح های امنیت منطقه ای         
پیمان بغداد          
تشکیل سنتو        
تحولات دهه 60 و خروج بریتانیا از خلیج فارس 
سیستم امنیت دو ستونی(دکترین نیکسون- کسیسنجر)        
موانع تحقق اهداف دکترین نیکسون    
پایان سیستم امنیت دو ستونی نیکسون  
دکترین کارتر       
ارزیابی دکترین کارتر         
دکترین ریگان(سیاست اتفاق نظر استراتژیک)    
سیستم امنیتی شورای همکاری خلیج فارس        
تشکیل شورای همکاری خلیج فارس    
اهداف و مضامین شورا       
اهداف اقتصادی    
اهداف امنیتی شورا.           
سیاست خارجی شورا          
اول:جنگ ایران و عراق     
دوم: بحران کویت 
دلایل ضعف و ناتوانی شورا 
 الف) دلایل ضعف شورا از بعد تئوریک                              
ب) موانع عملی فراروی شورا           
1 – عدم فراگیری شورا      
2- اختلافات ارضی و مرزی بین اعضاء          
3- ناتوانی شورا ناشی از ضعف نظامی           
بحران اول و دوم خلیج فارس
بیانیه دمشق و طرح امنیتی 2 + 6     
انگیزه ها و اهداف طراحان سیستم امنیتی 2 + 6
1– آمریکا          
2- اهداف کشورهای عربی از شرکت در طرح2+6         
بررسی دلایل ناکامی طرح امنیتی 2 + 6          
طرحهای امنیتی دو جانبه     
نقش و هدف آمریکا
اقدامات عملی برای استقرار سیستم      
ارزیابی طرح امنیتی دو جانبه           
نگاه برون منطقه ای به عنوان آخرین آلترناتیو (تجربیات تاریخی)    
منابع فصل سوم    
فصل چهارم: بررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
1 – شکافهای سیاسی و اجتماعی(طبقه متوسط جدید)        
2 – تضاد های فرهنگی      
3 – معضلات نسل جوان    
4 – بحران مهاجرت          
5 – جنبش های سیاسی– مذهبی        
اساس مشروعیت در دولتهای عربی حوزه خلیج فارس       
منابع فصل چهارم  
فصل پنجم: بررسی نقش عوامل منطقه ای در ظهور و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس
مباحث مربوط به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس        
الف) تهدیدات مشترک متوجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس     
1- تهدیدات ناشی از بافت جمعیتی ناهمگون      
2-  بحران مشروعیت و هویت          
تهدیدات خاص متوجه هر کدام از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
عربستان سعودی   
کویت    
امارت عربی متحده
قطر، بحرین، عمان
مباحث مربوط به ایران و عراق         
1)  ایران 
الف) تهدیدات اقتصادی       
ب) تهدیدات سیاسی
ج) تهدید ناشی از حضور بیگانگان در منطقه.    
2 ) عراق           
انقلاب اسلامی ایران به عنوان عامل همگرایی و واگرایی  
 مشکل کشورهای منطقه در ایجاد یک سیستم امنیت منطقه ای        
منابع فصل پنجم    
فصل  ششم: بررسی نقش عوامل فرا منطقه ای در پیدایش و تداوم نظامهای امنیتی در      
منطقه خلیج فارس
آمریکا   
تلقی آمریکا از مفهوم تهدید   
برنامه کمکهای امنیتی به کشورهای خلیج فارس  
نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکرد های آن   
اتحاد جماهیر شوروی         
دکترین برژنف و امنیت خلیج فارس    
مصر     
سوریه    
منابع فصل ششم     
سخن پایانی؛ تحلیلی بر عدم موفقیت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارس     
کتابشناسی تحقیق    


این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت  word در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:224
دانلود فایل


بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس 1990-1970

امنیتی خلیج فارس,خلیج فارس, استراتژیهای امنیتی,دکترین نیکسون,دکترین کارتر ,کشورهای حاشیه خلیج فارس,اهمیت خلیج فارس,استراتژی خلیج فارس ,تحقیق بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس ,تحقیق پیرامون بررسی ترتیبات امنیتی خلیج فارس, دانلود مقاله بر

علوم سیاسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید