گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي

گزارش کارآموزی رشته مدیریت ايستگاه هواشناسي اقدسيه و سازمان هواشناسي

گزارش-کارآموزی-رشته-مدیریت-ايستگاه-هواشناسي-اقدسيه-و-سازمان-هواشناسي

قسمتی ازمتن:
ايستگاه هواشناسي اقدسيه در شمال تهران واقع شده. در اطراف اين ايستگاه ساختمانهاي مختلف با ارتفاع متفاوت وجود دارد كه استاندارد جهاني را در مورد اين ايستگاه زير سوال برده است.
در اين ايستگاه مسئول ايستگاه هواشناسي اطلاعات خيلي مختصري در مورد وسايل و ادوات هواشناسي ارائه داد كه اينجانب براي تكميل گزارش مجبور به استفاده از كتابهاي مربوط به هواشناسي شده ام. ادوات هواشناسي از قبيل انواع دماسنج ها، دمانگار، بارانسنج، رطوبت سنج، تشعشع نگار و آفتابنگار، تشتك تبخير و ... در محوطه باز ايستگاه هواشناسي قرار داشت و فقط فشار را به دليل اهميت آن در داخل اتاق اندازه مي گرفتند. تمام اين ادوات اطلاعات خود را از طريق كابل وارد كامپيوتر مستقر در اتاق پيش بيني مي كنند و توسط برنامه هاي از قبل تهيه شده براي كامپيوتر، يك گزارش سيتوپتيك تهيه مي شود.
در اتاق پيش بيني اقدسيه گزارشات سينوپتيك از 11 ايستگاه هواشناسي موجود در استان تهران «آبعلي و فيروزكوه و كرج و ...» وارد اين مركز شده، خطوط هم دما، هم فشار مشخص و با استفاده از عكس ماهواره اي، نقشه هاي سطح زمين، توده ابر مقايسه نقشه هاي هواشناسي با هم و ... اقدام به پيش

فهرست:
گزارش بازديد از ايستگاه هواشناسي اقدسيه
اندازه گيري دما
دماسنج معمولي
دماسنج حداقل
دماسنج ماكزيمم
دماسنج خشك
دماسنج تر
دماسنج هاي عمق خاك
انواع دمانگار
دماسنج حداقل زمين
دمانگار
اندازه گيري تابش خورشيد
دستگاه آفتاب نگار
واحدهاي اندازه گيري ميزان بارندگي
دستگاه اندازه گيري باران يا باران سنج
دستگاههاي باران نگار
نحوة كار و طريقه اندازه گيري مقدار بارش
اندازه گيري مقدار تبخير
تبخير سنج نوع پيچ
تشت تبخير كلاس A
رطوبت و اندازه گيري آن
ظرفيت و درجة اشباع
ادوات رطوبت سنجي
سايكرومتر
رطوبت نگار
رطوبت – دمانگار
باد سطح زمين
چگونگي وضعيت باد سطح زمين
طريقه نصب بادنماي استاندارد
واحدهاي جهت و سرعت باد
دستگاههاي اندازه گيري سرعت باد
مفاهيم و واژه هاي مورد استفاده در باد سطح زمين
رژيم شبانه روزي باد سطح زمين
دستگاههاي اندازه گيري فشار هوا
فشارسنج هاي جيوه اي
فشارنگار يا باروگراف
تصحيحات فشارسنج جيوه اي
گزارش بازديد از سازمان هواشناسي

دانلود فایل


download

دانلود گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی رشته مدیریت,کارآموزی مدیریت,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت,کار آموزی در هواشناسی,دانلود گزارش کارآموزی در هوانشناسی,کارآموزی هواشناسی,مدیریت بحران,کارآموزی مدیریت بحران

مدیریت

کارآموزی راه

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

طراحي ايستگاه تقليل فشار

سایر رشته های فنی مهندسی

طراحي ايستگاه تقليل فشار

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper