پاورپوینت اهمیت و ضرورت برخورد نوروپسیکولوژیک با مسئله

پاورپوینت اهمیت و ضرورت برخورد نوروپسیکولوژیک با مسئله

پاورپوینت-اهمیت-و-ضرورت-برخورد-نوروپسیکولوژیک-با-مسئله

بخشی از متن:
یکی از نظریات رایج این ائست که رشد و تحول عملکردهای مغز و تخصصی شدن فعالیت های قسمت های مختلف آن، تا حد زیادی وابسته به رشد و تحول زبان است. با وجود این، زبان نوعی رفتار است که تحت تاثیر فعالیت های شناختی قرار دارد. از نظر او، زبان هم توانایی صحبت کردن و هم توانایی درک مطالب گفتاری را شامل می گردید.

اهداف رفتاری:
1-دیدگاه لنبرگ و لوی را در مورد تخصصی شدن کنش های مغزی و رابطه زبان و رشد نورولوژیکی بنویسید.
2-آفازی را تعریف کنید و به دیدگاه بروکا اشاره کنید.
3-دیدگاه جکسون را در مورد نیمکره های مغزی بنویسید.
4-نتیجه مطالعات نیوکامب و راسل را در مورد تاثیر نیمکره های مغز بر فعالیت های مختلف ذکر کنید.
5- دیدگاه میلنر را در مورد آسیب دیدگی نیمکره راست بنویسید.
6-دیدگاه ونزی را پیرامون به یاد آوردن الگو های معنا دار و بی معنا بیان کنید.
7-نتیجه مطالعات اسپری را در مورد قطع رابط بین دو نیمکره را بنویسید.
8-کارکرد های نیمکره راست و نیمکره چپ را به اختصار بنویسید.
9-پدیده تاثیر گوش راست را توضیح دهید.
10-نظریه معکوس بودن مسیر های شنوایی و مواضی بودن آن را توضیح دهید.
11-نتیجه تحقیق کیمورا را ذکر کنید.
12-حوزه بینایی مسلط تر را در دریافت مطالب مشخص کنید.
13-انتقال وظیفه یادگرفته شده از نیمکره ای به نیمکره ای دیگر را توضیح دهید.
14-انتقال وظیفه از نیمکره اول به دوم را توضیح دهید.
15-نتیجه تحقیق می یرز را در قطع بافت های شبکیه کیاسمای چشمی گربه ذکر کنید.

دانلود فایل


پاورپوینت اهمیت و ضرورت برخورد نوروپسیکولوژیک با مسئله

دانلود پاورپوینت,پاورپوینت رشته وانپزشکی,برخورد نوروپسیکولوژیک,برخورد با مسئله,نوروپسیکولوژیک,پاورپوینت برخورد تخصصی مغز,عملکردهای مغز,تخصصی شدن رفتار مغز,تاثیر زبان بر مغز,تاثیر زبان بر عملکرد مغز,تاثیر تحول زبان بر مغز,تاثیر زبان بر نیمک

روانپزشکی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانپزشکی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید