نقشه لایه های طرح تفصیلی تهران1400

نقشه لایه های طرح تفصیلی تهران1400

نقشه-لایه-های-طرح-تفصیلی-تهران1400فایل پیوست حاوی پکیج کامل لایه های طرح تفصیلی به شرح ذیل می باشد:

1- مرز مناطق
2- مرز محدوه شهری
3- لایه های تثبیت
4-لایه فضای سبز
5- پهنه بندی
4- محور و پوسته معابر
5- بافت فرسوده
6- طرح های موضعی
7- اثار و ابینه تاریخی
8-اراضی ذخیره توسعه
9- لایه گسل ها
10- ایستگاه و خطوط مترو
11-مسیر و میله قنوات
دانلود فایل


نقشه لایه های طرح تفصیلی تهران1400

فایل پیوست حاوی پکیج کامل لایه های طرح تفصیلی به شرح ذیل می باشد:,1, مرز مناطق,2, مرز محدوه شهری,3, لایه های تثبیت,4,لایه فضای سبز,5, پهنه بندی,4, محور و پوسته معابر,5, بافت فرسوده,6, طرح های موضعی,7, اثار و ابینه تاریخی,8,اراضی ذ,,,

نقشه برداری

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید