اصول و مقررات پیمان

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

اصول و مقررات پیمان

اصول و مقررات پیمان

اصول و مقررات پیمان

اصول و مقررات پیمان، طیف وسیعی از مباحث قراردادی و حقوقی حاکم بر روند اجرای پروژه ها را در بر می گیرد که آشنایی با آنها، متضمن عملکرد موفقیت آمیز یک پروژه خواهد بود. مهمترین مباحث مطرح در حوزه اصول و مقررات پیمان، در 6 بخش اصلی به شرح زیر تقسیم بندی شده است: تعاریف و کلیات بررسی انواع مناقصه ها و قانون مناقصات معرفی انواع روشهای قیمت گذاری در قراردادها معرفی انواع قراردادها و ساختار آنها (روشهای سه عاملی، دو عاملی، مدیریت پیمان و ...) بررسی شرایط عمومی پیمان تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران

دریافت فایل

download

پیمان، قرارداد

مدیریت خرید

مقررات مهدهای کودک

سایر رشته های فنی مهندسی

شرایط عمومی و خصوصی پیمان

سایر رشته های فنی مهندسی

قرارداد پیمانکاری

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper