بررسی تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی 32 ساعت کد 91100313

بررسی تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی 32 ساعت کد 91100313

بررسی تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی 32 ساعت کد 91100313

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون بررسی ، تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی کد دوره: 91100313 مدت دوره: 32 ساعت فرمت فایل: PDF

دریافت فایل


بررسی تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی 32 ساعت کد 91100313

بررسی تحلیل و روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی 32 ساعت کد 91100313

روش تدریس

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید