زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حکمت های نهج البلاغه 12 ساعت کد 99506238

زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حکمت های نهج البلاغه 12 ساعت کد 99506238

زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حکمت های نهج البلاغه 12 ساعت کد 99506238

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون محور مهارت های فردی و اجتماعی زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حکمت های نهج البلاغه کد دوره: 99506238 مدت دوره: 12 ساعت فرمت فایل: PDF

دریافت فایل


زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حکمت های نهج البلاغه 12 ساعت کد 99506238

زندگی با قرآن و عترت و آشنایی با حکمت های نهج البلاغه 12 ساعت کد 99506238

معارف اسلامی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید