مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

بیشترین مداخله ی ما برای بیماری های ژنتیک و در راس آن برای بیماری سندرم داون است قبال اعتقاد بر این بود که چون 97%علت ایجاد سندرم داون به خاطر جدا نشدن کروموزومی در گامت ماده است و د رسنین باالی 35 سال احتمال این رخداد بیشتر است ، در نتیجه فقط برای مادران باردار باالی 35 سال تست غربالگری انجام می شده است ولی امروزه برای تمام مادران بارداری که قبل از 20 هفته به ما مراجعه می کنند تست های غربالگری برای اختالالت کروموزوم های 18 ، 13 ، 21 و defect tube neural ، انجام می شود. ما مجبوریم دنبال تستهایی باشیم که قبل از 16 تا 18 هفته این اختالالت تشخیص داده شود )

دریافت فایل

download

مراقبت های بارداری،تست های تشخیصی

بیماری های زنان و زایمان

سایت خبری پیشرفته php

طراحی وب و برنامه نویسی وب

عفونت های دوران بارداری

بیماری های زنان و زایمان

ارزیابی تست های تشخیصی

سایر رشته های فنی مهندسی

منوپوز

بیماری های زنان و زایمان

عفونت های دوران بارداری

بیماری های زنان و زایمان

تحقیق مدیریت کیفیت

سایر گرایش های مدیریت

منوپوز

بیماری های زنان و زایمان

عفونت های دوران بارداری

بیماری های زنان و زایمان

منوپوز

بیماری های زنان و زایمان

عفونت های دوران بارداری

بیماری های زنان و زایمان

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper