مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

بیشترین مداخله ی ما برای بیماری های ژنتیک و در راس آن برای بیماری سندرم داون است قبال اعتقاد بر این بود که چون 97%علت ایجاد سندرم داون به خاطر جدا نشدن کروموزومی در گامت ماده است و د رسنین باالی 35 سال احتمال این رخداد بیشتر است ، در نتیجه فقط برای مادران باردار باالی 35 سال تست غربالگری انجام می شده است ولی امروزه برای تمام مادران بارداری که قبل از 20 هفته به ما مراجعه می کنند تست های غربالگری برای اختالالت کروموزوم های 18 ، 13 ، 21 و defect tube neural ، انجام می شود. ما مجبوریم دنبال تستهایی باشیم که قبل از 16 تا 18 هفته این اختالالت تشخیص داده شود )

دریافت فایل


مراقبت های پیش و حین بارداری و تست های تشخیصی

مراقبت های بارداری،تست های تشخیصی

بیماری های زنان و زایمان

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های زنان و زایمان
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های زنان و زایمان
بیماری های زنان و زایمان
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
نُت آسان آهنگ برای هنگدرام
آزمون های پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن
علوم انسانی
آموزش
آموزش
آموزش
آموزش
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید