روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن 20 ساعت کد 91000213

روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن 20 ساعت کد 91000213

روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن  20 ساعت کد 91000213

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون بررسی تحلیل و روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن کد دوره: 91000213 مدت دوره: 20 ساعت فرمت فایل: PDF

دریافت فایل


روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن 20 ساعت کد 91000213

روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن 20 ساعت کد 91000213

روش تدریس

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید