تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

چكيده کور ههای عملیات حرارتی همواره در سیستم های پالایشگاهی و پتروشیمیایی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. صدور حجم عظیمی از آلایند ههای زیست محیطی مانند اکسیدهای نیتروژن و کرب ند یاکسید در کنار هزین ههای مربوط به تعمیرات و بازدیدهای ادواری، موجب توجه بیشتر به مقوله بهین هسازی در کور هها شده است. احتراق بدون شعله به عنوان فرآیندی نوظهور، با داشتن ویژگ یهایی از قبیل کاهش صدور گازهای آلاینده، توزیع یکنواخت دما درکنار کاهش تن شهای گرمایی و آلودگ یهای صوتی در مشعل، نویدبخش ایجاد تغییر در سیست مهای احتراقی معمولی و حرکت آنها به سمت کاهش آلایندگی و هزین ههای عملیاتی و نگهداری شده است. در این مطالعه مشعل ساخته شده توسط شرکت تولیدی و مهندسی شعله صنعت، با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی در شرایط هوای پیش گرم و غلظت اکسیژن 3 و %6

دریافت فایل

download

تحلیل حرارتی و بررسی کارکرد فرآیند احتراق بدون شعله

پی دی اف pdf

عملیات حرارتی

سایر رشته های فنی مهندسی

فرآیند سازی گاز

سایر رشته های فنی مهندسی

مبانی آتش و احتراق

سایر رشته های فنی مهندسی

احتراق در محیط زیست

سایر رشته های علوم انسانی

نشرشعله اي

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper