آشنايي با صنعت حفاري، جايگاه و چالشهاي آن

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

آشنايي با صنعت حفاري، جايگاه و چالشهاي آن

آشنايي با صنعت حفاري، جايگاه و چالشهاي آن

آشنايي با صنعت حفاري، جايگاه و چالشهاي آن

چكيده امروزه نفت کالايي راهبردي در جهان است که گذشته از محوريت در امر توسعه، موجب فعالتر شدن ظرفيتهاي صنعتي و يا ايجاد ظرفيتها و صنايع جديد ميشود. توليد اين ماده هيدروکربوري با ارزش مستلزم داشتن تجهيزات و دانش فني مهندسي مناسب است، اولين گام براي استخراج نفت، کشف مخازن زيرزميني و تخمين ميزان نفت درجاي آنهاست. در سال 2015 ايران بهلحاظ ميزان ذخاير اثبات شده نفت پس از کشورهاي ونزوئلا، عربستان و کانادا در مقام چهارم و بهلحاظ ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در مقام اول جهان قرار گرفته است. اگرچه ايران بهلحاظ ذخاير اثبات شده نفت و گاز داراي وضعيت خوبي است، اما متأسفانه توليد نفت و گاز آن متناسب با ميزان ذخايري که در اختيار دارد، نيست و در بازارهاي بينالمللي نفت و گاز اثرگذاري لازم را ندارد. گام دوم استخراج نفت و گاز، ارزيابي مخازن

دریافت فایل

download

آشنايي با صنعت حفاري، جايگاه و چالشهاي آن كد موضوعي: 310 شماره مسلسل: 15106 آبانماه 1395 معاونت پژوهشهاي زيربنايي و امور توليدي دفتر: مطالعات انرژي، صنعت و معدن

پی دی اف pdf

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper