مقدمه ای بر یاتاقان ها

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

مقدمه ای بر یاتاقان ها

مقدمه ای بر یاتاقان ها

مقدمه ای بر یاتاقان ها

یاتاقان ها به حرکت دو جزء در یک یا چند جهت با حداقل نیروی اصطکاک کمک میکنند و حرکتهای شعاعی را محدود می سازند، بنابراین اجزایی که حرکت های دورانی را حمایت می کنند، یاتاقان نامیده می شوند. این در حالی است که اگر حرکت خطی باشد بر عهده سطوح راهنما خواهد بود. یعنی از طرف سطوح راهنما حمایت خواهند شد. معمولا یاتاقان هایی که تکیه گاه زبانه شافت ها با اکسل ها هستند به دو دسته یاتاقانهای لغزشی و غلتشی تقسیم می شوند. در یاتاقان های لغزشی بین سطوح، حرکت لغزشی وجود دارد، در حالی که در یاتاقان های غلتشی بین سطوح، غلتش وجود دارد. نیروی اعمالی به یا تاقانها و یا محل استقرار یا تاقانها بر روی ، محور می تواند به صورت عمود بر محور با موازی با آن باشند. بنابراین با تاقان هایی که

دریافت فایل

download

یاتاقان,انواع یاتاقانها,یاتاقان ساچمه ای,یاتاقان غلتکی,یاتاقان مغناطیسی,خرابی یاتاقانها,تاریخچه یاتاقان,کاربرد یاتاقان در صنعت,یاتاقان محوری-غلتکی

مقاله

مقدمه اي بر رسانايي گرما

سایر رشته های فنی مهندسی

مبانی یاتاقان های غلتشی

سایر رشته های فنی مهندسی

یاتاقان های مغناطیسی

سایر رشته های فنی مهندسی

یاتاقان

مهندسی مکانیک

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper