زیگموند فروید (1939 1856)

زیگموند فروید (1939 1856)

زیگموند فروید (1939 1856)

توضیحات: زیگموند فروید (1939 1856) 153صفحه در قالب ورد قابل ویرایش. بخشی از متن : زیگموند فروید (1939-1856) زیگموند فروید در ششم ماه مه 1856 در فری برگ، مراوی (که اکنون پریبر، چکسلواکی است) به دنیا آمد. در 1990، نام میدان استالین این شهر به میدان فروید تبدیل شد. پدرش تاجر پشم بود که چون در مراوی ورشکست شد، با خانواده اش ابتدا به لایپزیک و مدتی بعد، یعنی هنگامی که فروید 4 ساله بود، به وین نقل مکان کرد. فروید تقریباً مدت 80 سال در وین باقی ماند. پدر فروید 20 سال از مادرش مسن تر و مردی سختگیر و قدرت طلب بود. فروید هنگامی که پسر

دریافت فایل


زیگموند فروید (1939 1856)

زیگموند فروید (1939 1856)

مبانی نظری

فایل های جدید