پژوهش دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو جهت ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات اینترنتی بانک تجارت در شهرستان سبزوار

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پژوهش دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو جهت ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات اینترنتی بانک تجارت در شهرستان سبزوار

پژوهش دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو جهت ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات اینترنتی بانک تجارت در شهرستان سبزوار

پژوهش دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو جهت ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات اینترنتی بانک تجارت در شهرستان سبزوار

پژوهشی با عنوان دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو جهت ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات اینترنتی بانک تجارت در شهرستان سبزوار با فرمت ورد چکیده: این پژوهش با استفاده از مدل وبکوال، عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک تجارت در شهرستان سبزوار که از خدمات اینترنتی این بانک، جهت انجام امور بانکی خود استفاده می نمایند را بررسی نموده و در مرحله دوم با استفاده از مدل کانو این عوامل را از نظر درجه اهمیت برای این مشتریان دسته بندی نموده و پیشنهاداتی برای رفع مشکلات موجود و بهبود وضعیت خدمات این بانک در بخش اینترنت بانک ارائه می نماید. دوازده مشخصه مورد بررسی در مدل وبکوال شامل ( سهولت درک شده، عملیات شهودی، اطلاعات متناسب، ارتباطات مناسب، اعتماد، زمان پاسخ گوئی،

دریافت فایل

download

متغیرهای وبکوال, مدل کانو , رضایت مشتریان, خدمات اینترنتی, بانک تجارت

بین الملل

سامانه تولید دسته ای

سایر رشته های فنی مهندسی

فصل 3 متغیرهای تصادفی

سایر رشته های علوم انسانی

آنسامبل کانونی

سایر رشته های فنی مهندسی

رضایت مشتری

سایر رشته های فنی مهندسی

رضایت آگاهانه

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق سازمان تجارت جهاني

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper