سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی The antecedents and outcomes of the medical tourism supply chain عنوان فارسی: سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی چکیده در این مقاله، مدلی از زنجیره تأمین گردشگری پزشکی با سوابق و پیامدهای آن شکل گرفته و به صورت آزمایشی و تجربی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. این مدل تئوریکی با استفاده از مدل معادله ساختاری با کمترین مربع نسبی آزمایش شد. یک پرسش نامه خودسامان طراحی شده و از 133 سازمان که ارائه کننده انواع صنایع بودند، جمع آوری شد. این صنایع بخشی از صنعت گردشگری مالزی بودند. نتایج نشان می

دریافت فایل

download

سوابق و پیامدهای زنجیره تأمین گردشگری پزشکی

مقالات ترجمه شده

پیامدهای نابرابری اجتماعی

سایر رشته های فنی مهندسی

واکنش زنجیره ای پلی مراز

سایر رشته های فنی مهندسی

واکنش زنجیره ای پلی مراز

سایر رشته های فنی مهندسی

گردشگری الکترونیک 1

سایر رشته های فنی مهندسی

گردشگری سلامت

سایر رشته های فنی مهندسی

طراحی سایت

مقالات آموزشی

اثر مرکب

مقالات آموزشی

کتاب خطی سحرالعیون اسرار قاسمی،کتاب اسرار قاسمی

کتابهای علوم غریبه و طلسمات خطی اصل اسکن شده از کتاب اصلی

کتاب رساله در علوم غریبه 2

کتابهای علوم غریبه و طلسمات خطی اصل اسکن شده از کتاب اصلی

کتاب رساله در علوم غریبه 1

کتابهای علوم غریبه و طلسمات خطی اصل اسکن شده از کتاب اصلی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper