آموزش ازطریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره 20 ساعت کد 92600215

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

آموزش ازطریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره 20 ساعت کد 92600215

آموزش ازطریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره 20 ساعت کد 92600215

آموزش ازطریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره 20 ساعت کد 92600215

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آموزش ازطریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره کد دوره: 92600215 مدت دوره: 20 ساعت فرمت فایل: PDF

دریافت فایل

download

آموزش ازطریق بازی با رویكرد تربیت طرح بازی واره 20 ساعت کد 92600215

راهنمایی و مشاوره

تحقیق مديريت آموزشي

سایر گرایش های مدیریت

تحقیق روانشناسی تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق تربیت برتر

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق مديريت طرح

سایر گرایش های مدیریت

فسیل یا سنگواره

سایر رشته های فنی مهندسی

ديوارها

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper