پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه

پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه شامل 40 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش فهرست برخی از مطالب: نقص عضو: Permanent Impairment ازکارافتادگی: Disability بخشی از متن فایل پاورپوینت: راهنمای ارزیابی نقص عضو دائمی نقص عضو( Impairment ): ازبین رفتن، ازدست رفتن استفاده یا اختلال در هر بخش بدن یا عضو یا عملکرد عضو ازکارافتادگی( Disability ): دگرگونی توانائی فرد برای پاسخگوئی به نیازهای شخصی، اجتماعی یا شغلی به دلیل نقص عضو

دریافت فایل


پاورپوینت مبانی تعیین نقص عضو و ازکارافتادگی در سرگیجه


پاورپوینت و اسلاید

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید