بررسی و مقایسه انواع بلبرینگ ها و کاربردهای آن

بررسی و مقایسه انواع بلبرینگ ها و کاربردهای آن

بررسی و مقایسه انواع بلبرینگ ها و کاربردهای آن

به طور كلی تمام بلبرينگ های غلتشی از دو عدد رينگ و مجموعه ای از اجزاء غلتنده كه در مسير مشخصی داخل رينگ ها حركت مي كنند، تشكيل شده اند. شكل های استاندارد اين اجزاء شامل ساچمه، رولر استوانه ای، رولر سوزنی، رولر مخروطی، رولر بشكه ای متقارن و رولر بشكه ای نا متقارن مي باشد. همچنين اجزاي غلتنده، با قفسه ای مهار شده اند تا همواره فاصله آنها از هم ثابت مانده و از برخورد و تماس آنها جلوگيری شود. در رولبرينگ های سوزنی و رولبرينگ های كروی خود تنظيم بدون لبه برآمده (روي رينگ داخلي)، قفسه بايد موقعيت مناسب محور دوران رولرها را نيز تضمين نمايد. در بلبرينگ هاي قابل تفكيك، قفسه ها وظيفه ديگري نيز دارند كه نگه داشتن مجموعه اجزاء كنار هم مي باشد. اين امر باعث تسهيل در نصب بلبرينگ ها مي

دریافت فایل


بررسی و مقایسه انواع بلبرینگ ها و کاربردهای آن

بلبرینگ,اجزای ماشین,بلبرینگ غلتشی,بلبرینگ دینام,رولربرینگ,کاربرد بلبرینگ

طراحی اجزای ماشین

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید