اپروچ به بیمار کلیوی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

اپروچ به بیمار کلیوی

اپروچ به بیمار کلیوی

اپروچ به بیمار کلیوی

درد ) Pain ) بسته به این که منشا درد از کدام قسمت سیستم ادراری باشد، نوع آن متفاوت است: - درد کلیه: در پشت، در Costovertebral angel ( CVA ( و به علت اتساع ناگهانی کپسول کلیه ایجاد می شود؛ مداوم بوده و به سمت قدام انتشار دارد.  درد کلیه تنها بر اثر اتساع ناگهانی کپسول کلیه ایجاد می شود و اتساع مزمن یا تدریجی آن، موجب درد نخواهد شد.

دریافت فایل

download

اپروچ,بیمار,کلیوی

سمیولوژی کلیه

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper